Savunens sopivafoder® gör vardagen flexibel

I byn Tuomikylä i Ilmajoki driver jordbrukarparet Sanna och Marko Savunen en mjölkgård. I robotladugården finns just nu 64 kor och dessutom sinkor och ungdjur. Besättningen är av holstein-ras med undantag för en ayrshire-ko. Varje kvadratmeter av ladugården utnyttjas för produktion och åkerarealen är begränsad, så man har valt Sopivafoder för att underlätta och förenkla vardagen.

Paret Savunen uppskattar möjligheten till snabba förändringar

Sopivafodret som utfodras i kiosker och ges som lockfoder uppdateras vid behov mellan varje leverans på basis av nya ensilageanalyser och observationer av korna. Paret tar aktivt prov och kallar sig själva skämtsamt för "den svagaste länken".

Gården övergick till Sopiva genast som man hade tillräcklig silokapacitet vilket var för 5-6 år sedan. De hade då nyss lagt om till robotmjölkning. Den gamla ladugårdsbyggnaden innebär vissa utmaningar för kornas klövar. Därför ser man till att gårdens Sopivafoder innehåller mycket biotin som stödjer klövhälsan. Soda och majs ingår också som stöd för våmaktiviteten, och fibrer från olika fiberkällor smälter i olika takt vilket utjämnar våmmens pH.

Sopivafodret höjde halterna

Innan gården började använda Sopiva låg mjölkens halter under medelvärdet. Idag innehåller mjölken enligt mejeriets uppgifter 4,41 % fett och 3,47 % protein och fett-proteinförhållandet är 1,77.

På gården satsas förutom på utfodringen också på aveln. På lång sikt är målet att höja mängden energikorrigerad mjölk till 12 000 kilo per ko om året. Gårdens system för besättningskontroll uppger att medelproduktionen redan nu är 11 850 EKM kg/ko/år.

Utfodringsspecialist: Laura Kujala
Intervjuare: Janika Alavesa

Liittyvät tuotteet