Sopivafoder® Ojala fungerar som stöd för att höja EKM-produktionen

Pekka och Jaana Ojala i Kuusamo, Holtinniemi, började använda Sopiva-fullfoder för omkring åtta år sedan. Då mjölkade besättningen knappt 10 000 kilo EKM. Under tiden med Sopiva-foder har produktionsnivån enligt ProAgrias produktionskontroll stigit till över 12 000 kilo EKM. Gården har 31 mjölkkor, en del holstein och en del ayrshire. Gårdens utfodringsspecialist Kullervo Palovaara justerar Sopivafodrets sammansättning enligt behov, vanligen runt varannan månad.

Pekka Ojala berättar, att man med Sopiva kan komplettera sitt AIV-ensilage exakt. Allt som behövs blir bättre. Ändringarna av receptet går enligt Pekka också snabbt enligt mjölkens halter eller nya analysresultat av ensilaget. I samband med uppdateringen optimeras Sopivafodret alltid enligt förmånlighetsprincipen.

Innovationer med i fodret

Palovaara berättar, att man i Sopivafodret för Ojalas gård förutom ensilagets kvalitet och sammansättning också beaktat den inhemska spannmålens pris. Våmhälsan säkerställs med soda som buffrar våmmens pH-variationer och på det sättet tryggar funktionen hos de våmmikrober som bryter ner fiber.

I Ojalas Sopiva har också tillsatts Hankkijas foderinnovationer Progres och Progut. Enligt undersökningar effektiverar Progut bl.a. foderutnyttjandet och Progres minskar avmagringen hos nysskalvade kor, dvs. stöder energiomsättningen.

Sopiva-produkterna planeras alltid för att exakt passa ihop med gårdens egna foder och produktionsmål och för att undvika svinn. Gården har ett terminsavtal, som varit bra för att stävja kostnaderna i höstens och förvinterns prissituation.