Välmående för högproducerande kor med Sopivafoder för Tuomala gård

Tuomala mjölkgård i Orimattila har man använt Sopivafoder för utfodringen av korna i närmare tio års tid. I en högproducerande besättning har kornas välmående och djurhälsa största betydelse. Enligt produktionsuppföljningen för 2020 nådde gårdens produktion av energikorrigerad mjölk hela 12 500 EKM kg/ko/år.

Gårdens värdinna Minna Vildén deltar aktivt i uppdateringen av Sopivafodret. Aktuella omfattande ensilageanalyser, blodprov och mjölkens halter är viktiga uppgifter vid uppdateringen av fodret. Gårdens Sopivafoder är ett allfoder som utfodras både från foderkiosker och som lockfoder vid mjölkningsrobotarna.

Vildéns Sopiva® är en effektiv produkt som planerats för toppavkastande kor. - De säger ju att vår toppko är litet som en toppidrottare. För det krävs ju mycket. Man kan inte förvänta sig att våra kor klarar sig med samma insatser som andra, preciserar Minna och konstaterar, att fodrets hälsoeffekter inte syns genast man utfodrat korna med det, utan först efter en längre tid. God djurhälsa återverkar ändå på lång sikt både på avkastningen och på den egna arbetsmängden.

Fungerande sintidsblandning med Sopivamineral för sinkor

För sinkorna tillverkas ett mineralfoder som passar i deras blandfoder. Vi kan tillsätta exakt rätt mängd mineraler och spårämnen i blandningen, inte bara ditåt, berättar Minna om gårdens skräddarsydda Sopivamineral för sinkor. Sinkomineralet Umpilehmien Sopivakivennäinen® stöder tiden med låg motståndskraft med lättabsorberade organiska spårämnen och rikligt med selen och antioxidativa vitaminer. I mineralet har också beaktats den optimala katjon-anjonbalansen i blandningar för sinkor.