Varför Primo mjölknäringar? – Se TOP 3-orsakerna!

Primo mjölknäringar

1. Vid tillverkningen av Primo-mjölknäringarna satsar man på att slutproduktens effektivitet och på jämn kvalitet.

Varje råvaruparti analyseras kemiskt, även lösligheten undersöks innan råvaran godkänns på fabriken. I tillverkningsprocessen spjälks fettet till små jämnstora partiklar som beläggs och skyddas med en proteinhinna. Tillverkningsprocessen borgar för Primo-mjölknäringarnas goda löslighet, höga tekniska funktion och utmärkta smältbarhet i kalvens organism.

2. Primo mjölknäringar innehåller det patenterade foderämnet Progres®, vars fördelar har påvisats vetenskapligt.

Kalvarna växer enligt undersökningar snabbare och med bättre foderutnyttjande. I ett försök med Progres mjölkfoder i Holland fick en kontrollgrupp mjölkfoder som innehöll ett växtextrakt som är känt för att öka tillväxten effektivt. De djur som fått Progres mjölkfoder växte klart snabbare än kontrollgruppen. Progres helar tarmens yta och ändrar tarmens mikrobflora i en ritkning som är gynnsam för kalven. Bättre tarmhälsa minskar sjukdomsförekomsten och förbättrar foderutnyttjandet och tillväxten.

Mjölknäring som berikats med Progres förbättrade kalvarnas bruttotillväxt och tillväxttakt (0-182 dagar).

3. Primo mjölknäringar innehåller det patenterade foderämnet Progut®, vars fördelar har påvisats vetenskapligt.

Kalvarnas immunförsvar kan reagera snabbare på sjukdomsalstrare. I ett försök med utfodring av kalvar i universitetet i Soeul ingår en kontrollgrupp där igångsättningen av kalvarnas egen immunämnesproduktion är på normal nivå. I den försöksgrupp som fått Progut är kalvarnas egen försvarsrealtion klart snabbare och starkare. Primo-mjölknäringarnas innehåll av Progut förbättrar kalvens förmåga att försvara sig mot sjukdomsalstrare.

Progut-foder ökar blodets halt av immunämnen (Soeul universitet 2009).