Forskning om nötkreatur ger kunskap för framtidens utmaningar

mjölkko

Hankkija samarbetar inom forskning med flera forskningsanstalter och universitet både i hemladet och utrikes. Forskningen och kontakterna med olika specialister ger oss ny kunskap om foder och utfodring. Det hat också finländska mjölk- och nötköttsproducenter nytta av.

Den holländska forskningsanstaltet Schothorst Feed Research är en viktig samarbetspartner för Hankkija. Anstalten har en forskningsladugård och en kalvuppfödningsanläggning ned 230 kor. I ett samprojekt med dem undersöker vi nu bl.a. en sänkning av proteinnivån i utfodringen av nötkreatur, den förmånligaste utfodringsstrategin för kor under slutlaktationen, mjölkutfodringsstrategier för kalvar samr användningen av antioxidanter.

Den holländska forskningsanstaltet Schothorst Feed Research är en viktig samarbetspartner för Hankkija.

Forskningssamarbetet ger ny kunskap och kompetens så vi kan svara på framtidens utmaningar

Ett annat viktigt forskningsområde är utfodringens inverkan på mjölkproduktionen och miljöutsläppen. I Holland undersöker vi om det går att justera utnyttjandet av kväve i mjölkproduktionen genom individuell proteinutfodring, och hur det påverkar mjölkproduktionen och kornas konditionsklass. I Finland färdigställdes nyligen satt samforskningsprojekt med Luke om minskning av metanproduktionen i utfodringen, och studien har godkänts för publicering. Hankkija bedriver också egen forskning finansierad av Business Finland, där vi söker nya lösningar för miljön och djurhälsans bästa.

All ny kunskap finns tillgänglig för våra kunder i form av foder och utfodringsplanering.

mjölkproduktion
Bild: www.Schothorst.nl
rehu