Hankkija har sålt affärsverksamheten kring foderinnovationen Progres® till AB Vista

Hankkija har sålt sin foderinnovation Progres® till det engelska företaget AB Vista. Affären omfattar Progres-produktens varumärke, patent och produktions- och återförsäljningsrättigheter. I och med affären övergår två av Hankkijas anställda till AB VIsta.

- Affären är ett stort uppskattningsbevis för Hankkijas långsiktiga och innovativa forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den stärker Hankkijas ställning som Finlands ledande fodertillverkare och ger oss möjligheter till omfattande investeringar i forskning och produkutveckling av foder även framöver. Flera utvecklingsprojekt pågår också nu och uppskattas leda till betydande produktlanseringar inom de närmaste åren, berättar Hankkijas verkställande direktör Jyrki Lepistö. Hankkija är den enda fodertillverkare i Finland som har en egen betydande produktutveckling. Inom Danish Agro-gruppen blir Hankkijas innovations- och produktionutvecklingsfunktioner allt mer betydelsefulla.

Affären är ekonomiskt betydelsefull, men parterna har kommit överens om att köpesumman inte offentliggörs. Hankkija fortsätter med användningen av Progres i sina egna foder och fortsätter med exporten till Danish Agros hemmamarknadsområde i norra Europa. Progres kommer också i fortsättningen att tillverkas i Forchems fabrik i Raumo och de förpackade Progres-produkterna skeppas som tidigare ut i världen från Hankkijas fabrik i Åbo.

I samband med försäljningen av affärsverksamheten kom man överens om att AB Vista börjar återförsälja Hankkijas Progut- och Acetona-produkter i Storbritannien, Irland, USA, Mexiko och Brasilien. Det kommer att stärka Hankkijas foderexport, eftersom dessa länder hittills varit utanför Hankkijas eget verksamhetsfält.

- Progres® är en intressant naturprodukt som baserar sig på gedigen, vetenskapsbaserad forskning och stöder en hållbarare animalieproduktion, så produkten passar fint ihop med vårt företags värden, säger AB Vistas verkställande direktör, Juan Ignacio Fernández

- Vi ser ivrigt fram mot att kunna använda vår globala leveranskedja för att distribuera produkten. På det sättet kan nya marknader ta del av Progres som en del av vårt produktutbud, som vi utvecklar vidare för att stöda våra kunder att producera bättre, hållbarare och mer ansvarsfullt, tillägger han.

Progres är ett foderämne som är framförädlat av tallolja, och som kan ersätta foderantibioter, förbättra husdjursproduktionens hållbarhet och livsmedlens renhet. Progres, som beviljats flera patent och år 2018 belönats med kemiindustrins innovationspris, används allmänt och svarar på det globala behovet av att ersätta foderantibioter i husdjursproduktionen. Progres’ effekter har genomgått omfattande undersökningar och ämnets nytta är vetenskapligt bevisad.


AB Vista

AB Vista är ett globalt företag som är specialiserat på fodertillsatser. Företaget, som grundats år 2004, tillhandahåller banbrytande produkter och tekniska tjänster för foderindustrin. Företaget är ett dotterbolag till AB Agri, som är ett av Europas största foderföretag, och som i sin tur är en del av koncernen AB Foods.

AB Vista har sitt huvudkontor i Storbritannien och regionkontor i USA, Brasilien, Singapore, Spanien, Indien, Kina, Nederländerna och Finland.