Efter förnyelsen av premixen i Åbo foderfabriken tillsätts Hy-D® också i värphönsfoder

Foderfabriken i Åbo

Efter förnyelsen av premixen i Åbo foderfabriken förbättrades allfoder för höns med att tillsätta utöver D3 vitamin också Hy-D®. Hy-D® erbjuder stora fördelar i fjäderfäproduktionen, som inte kan uppnås med att mata enbart D3-vitamin.

Åbo premixförnyelsen gällande vitaminer

I början av mars 2019 togs i Hankkijas foderfabrik i Åbo nya vitamin- och spårämneblandningar i bruk i spannmålsfoder för broiler och kalkoner, i allfoder för kycklingar, unghöns och värphöns och i foder för broiler- och kalkonförälder. Med förnyelsen av premixen satsades allt mer på spårämne- och vitaminutfodringen för unga köttfåglar och föräldrarfåglar. Tidigare använde vi Hy-D® i foder för slaktbroiler och -kalkoner och deras förälder. Med förnyelsen av premixen började vi använda Hy-D® också i allfoder för kycklingar, unghöns och värphöns. Gällande övriga vitaminer uppdaterades vitaminnivåerna, i foder som fick en ny premix, att motsvara allt noggrannare rekommendationer av fågeluppfödare.

Vitaminer som tillsätts i fjäderfäfoder

I fjäderfäfoder tillsätts A-, D-, E-, K-vitamin, B-vitamin, biotin, folsyra, niacin och pantotensyra. Fjäderfä kan syntetisera C-vitamin i sin kropp och därför måste de inte få det ur fodret. C-vitamintillskott kan ändå vara nyttigt då fjäderfä lider av värmestress.

Olika fågelarter och fåglar av olika ålder har sina egna näringsrekommendationer, där också vitaminrekommendationerna finns. I näringsrekommendationer, som till exempel i NRC (National Research Council) från USA från 1994, visas vitaminbehovet för fåglar i olika ålder och produktionsfaser. Dessutom har uppfödare av fågelhybrider rapportera i sina utfodringsanvisningar fåglarnas vitaminbehov.

I praktiken används vitaminhalterna, som uppfödarna av fågelhybrider gett för fåglar i olika ålder och produktionsfaser, som hjälp när vitaminkonsistensen, vitaminmängden och doseringen för premixen görs. Mängden av vitaminer och spårämnen i premixen avgörs enligt fåglarnas behov och mängden av vitaminer och spårämnen i fodermaterialet räknas till noll. Då får man mängden av vitaminer och spårämnen som är tillsatta i fodret. Så här säkrar man att vitamin- och spårämnesbehovet fylls. Gällande fåglar har foderlagstiftningen gett maximihalter för D- och A- vitamin, som får tillsättas i fodret. Det måste nämnas, att uppfödarnas rekommendationer och lagstiftliga maximihalter möter inte, vad som gäller vitaminer.

Hy-D® och dess effekter

Källan för D-vitamin i fjäderfäfoder är D3-vitamin. D3-vitamin är nödvändigt för benstommens utveckling. Den reglerar absorberingen av kalcium och fosfor, som båda spelar en stor roll i benstommens utveckling. D3-vitaminen måste genomgå två förändringar i fågelns kropp före den når en form, som fågeln kan utnyttja. Den här formen är 1,25-dihydroxykolekalciferol (1,25 (OH) 2-D3).

D3 absorberas i tunntarmen och åker till levern där den förändras till 25-dihydroxykolekalciferol (25-OH-D3). 25-dihydroxykolekalciferolen fortsätter metaboliseringen i levern. Därifrån formas olika metaboliter, varav viktigaste är 1,25-dihydroxykolekalciferol, som fåglarna kan utnyttja. Den här processen minskar mängden av effektiv D3-vitamin, som fågeln kan använda och tar tid.

Företaget DSM har patenterat och säljer Hy-D® som är 25-dihydroxykolekalciferol, alltså den har redan passerat ett steg i metabolirutten för D3-vitamin. Hy-D® möjliggör en snabbare och effektivare konsumtion av metaboliten 25-OH-D3 och bättre utnyttjande av D-3-vitaminen. Det här leder till utvecklingen av en stark benstomme. I flera forskningar där Hy-D® användes har djuren varit hälsosammare och produktivare än i de fall då bara D3 har använts. När Hy-D® har använts har dödligheten också varit mindre.

DSM har presenterat på sin hemsida flera fördelar då Hy-D® har använts. Gällande forskningar med värphöns och Hy-D® har det framkommit positiva resultat i benstommens utveckling, äggproduktionen, äggkvalité och speciellt i hållbarheten av äggskal. I vissa studier har Hy-D® sannolikt haft en positiv effekt på fodernyttograden och det har uppskattats att den har minskat höns sannolikhet att insjukna i fettlever.

Mera information om spårämnen och vitaminer gällande fjäderfä får du av Erja Koivunen:
email erja.koivunen@hankkija.fi eller med att ringa 010 768 3020.