Hankkija är expert när det gäller foder och utfodring

Hankkijas utfodrings- och foderexperter besöker gårdarnas produktionsanläggningar och observerar. Tillsammans med producenten identifierar vi gårdens behov och söker gårdsspecifika lösningar för att nå resultat. Utvecklingsidéer förs vidare till experterna i produktutvecklingen.

I foderfabrikerna, i råvaruanskaffningen och i produktutvecklingen jobbar vi ambitiöst och professionellt. Våra experter i produktutvecklingen är högt utbildade, aktiva och erfarna. Vi är det ända finska foderföretaget, som har egen, internationellt betydande forskning.

Hankkija har ett omfattande expertnärverk både i Finland och utomlands. I Finland samarbetar vi i livsmedelskedjan med mejerier, slakterier och äggpackerier. I Finland och utomlands samarbetar vi med forskningsinstituten.

Hankkijas utfodrings- och foderexpert

Hankkija är en stor aktör

Hos Hankkija jobbar ungefär tusen personer. Specialister finns flera, även från olika sektorer. Hankkija har ett omfattande och mångsidigt urval av lantbrukets insatsvaror och maskiner till finländska husdjursgårdar.

Vi erbjuder jordbrukaren produkter och tjänster, det är bara att välja de bästa för sin egen gård: insatsvaror, tillbehör till gården, maskiner, reservdelar och underhållstjänster.

Vi har nyaste informationen och kunskapen för att producera vall, spannmål och protein med moderna metoder.