Hankkija är med i partnerskapsprojektet för att minska mjölkproduktionens utsläpp

Nya undersökningen utreder, kan man minska kornas utsläpp med utfodringen. Målet är att förbättra mjölkproduktionens hållbarhet med att minska metanutsläpp orsakade av valldominerad utfodring. I den statliga och privata sektorns partnerskapsprojektet (Public-Private Partnership) är med Naturresursinstitutet, Hankkija, Mootral SA och Arla Finland.

Mjölkproduktionen är en viktig del av den finska jordbruksproduktionen och i nuvarande situationen är förbättrandet av dess hållbarhet och lönsamhet allt viktigare. Mjölkproduktionens andel av Finlands växthusgasutsläpp är ungefär 4 procent. Det söks hela tiden sätt att minska den här andelen, för att Finland skulle kunna minska sina växthusgasutsläpp 80 procent i 2050 jämfört med 1990. Mjölkproduktionens växthusgasutsläpp består huvudsakligen av metan från kornas rapning och dynga.

Metan utvecklas i kons våm av mikrober som bryter ner foder, som samtidigt producerar största delen av energi och protein som kon behöver. I Finland baserar sig kornas utfodring huvudsakligen på vallfoder. Kon kan förvandla den till högklassisk näring till människan och då behövs det inte utfodras spannmål eller soja som lämpar sig till människomat. Att odla vall är också miljömässigt bättre, eftersom fleråriga vall producerar mindre utsläpp än annan odling. Med en valldominerad utfodring producerar kons våmmikrober dock mera metan än med kraftfoderdominerad utfodring. Målet i det här projektet är att minska mängden av metan med att tillägga tilläggsmedel i vallfodret.

Preliminära resultat är lovande

I projektet testas tre olika fodertillsatsmedel i dieten av åtta olika kor under januari-april i Luke ladugården i Jokioinen. De tillsatsmedel som testas och som förväntas att ha gynsamma effekter på kornas utsläpp, avkastningen och hälsan, är av naturmaterial och är huvudsakligen inhemska. Kornas metanproduktion mäts med varje foderlösning i en metabolismkammare. I provet observeras kornas foderintag, mjölkproduktion och hälsa. Samtidigt samlas värdefull information om interaktionen mellan kons genom, utfodring och våmmens mikrober. ”Provet är nu halvvägs och enligt preliminära mätningar kan vi förvänta lovande resultat”, säger Lukes specialforskare Alireza Bayat.

Ett av testade tilläggsmedlet är ett ekologiskt och patenterat ämne utvecklat av schweizisk Moontral SA, som inverkar rakt våmmens metanproduktion med att hindra funktionen av metan producerade arker. ”Vi undersöker ständigt Moontrals effektivitet och inverkan. Forskningen med Luke hjälper oss att finjustera inverkan som minskar metanutsläpp så, att den skulle vara så stor som möjlig utan att riskera djurens välmående och produktionsförmåga.” – säger Matthias Miller, Moontral SA:s vetenskapliga direktör.

 

Som mål en hållbarare matproduktion

Luke satsar i sin nya strategi speciellt i förbättringen av primärproduktionens ansvarsskyldighet, hållbarhet och lönsamhet. ”Det här är ett utmärkt exempel om ett projekt, som kan producera konkreta resultat för att nå de här mål”, säger programledare Johanna Vilkki från Luke.

Hankkija har gjort långvarigt forskningssamarbete med Luke. ”Främjandet av hållbarheten i husdjursproduktionen är en av utvecklingsmålen av Hankkijas foder och vi förväntar av det pågående provet nya sätt att nå detta mål”, säger Hankkijas forsknings- och utvecklingschef Juhani Vuorenmaa.