Hankkija är pionjär när det gäller foder och utfodring

Hankkija har egen produktutveckling, som består av branschens bästa experter, som producerar tillsammans med vår forskningsnätverk aktivt nya, unika foderlösningar.

Hankkijas innovationer främjar djurens produktion och välmående både hos oss och ute i världen. Kännetecken för alla Hankkijas foderinnovationer är att de har både vetenskapliga grunder och ekonomiska och produktionsrelaterade förutsättningar.

Hankkija mobilapp

Bra exempel av Hankkijas foderinnovationer

Progres® är en patenterad och prisbelönt uppfinning, som minskar globalt behovet att använda antibiotika hos husdjur.

Progut® innehåller bryggerijäst, som är syra hydrolycerat enligt en patenterad metod. Hydrolysen frigör jästens bioaktiva komponenter på ett optimalt sätt, då de ger bästa möjliga nyttan med tanke på djurens näring och immunsystem. Den stöder djurens naturliga immunförsvar och hjälper upprätthålla bra tarmhälsa. Den hjälper således även att förbättra djurens livskraft, anpassning till ändringar och produktivitet.

Vals-malning är ett bra exempel av att främja tarmhälsan även med tekniska foderlösningar. Vals-metoden togs i bruk i början av 1990-talet och den är en unik metod att mala korn. Vals-malningen har utvecklats främst för att förebygga magsår hos svin med utfodringen. Patenterade malningsmetoden malar spannmålet, som vi använder i foder, så att den förebygger effektivt magsår.

Trots dess grova struktur är smältbarheten av Vals-malat spannmål av samma nivå som spannmålet som är malat med traditionell hammarkvarn. Vals-kornets buffertkapacitet är längre än hos traditionell hammarkvarn spannmål. Låga buffertkapaciteten är till fördel i förebyggandet av diarré.

Foderenzymerna togs som en del av svinutfodring redan i mitten av 1980-talet och med hjälp av dem kan man förbättra matsmältningens effektivitet. Fördelarna med enzymerna kommer från nedbrytningen av fiber, de bryter ner osmältbara eller skadliga ämnen för djuren. Med att bryta ner löslig fiber i fodret, sänker enzymerna viskositeten inom tarmen. Det här förbättrar absorberingen av näringsämnen och ökar fodrets drifthastighet. Samtidigt frigör de värdefulla näringsämnen ”inom fibrer” för djuren att använda.

Lättare vardag

Vi utvecklar lösningar och tjänster för att underlätta jordbrukarnas vardag. Till exempel Optimi-tjänsten, spannmålets analystjänster och foderstaterna är vardagens verktyg i beslutfattandet. Hankkijas mobilapp är en av de nya verktyg i vardagen. Med hjälp av den kan du beställa foder var och när som helst.

Vi känner och kan produktionsdjurens tillväxt- och produktionsfaserna

Vi känner igen djurens utfodringsbehov i olika tillväxt- och produktionsfaser och erbjuder till varje fas en passlig utfodringslösning. Till exempel med optimering av utfodringen utnyttjas näringsämnen fullständigt. Vi tar hand om att, djuren får enligt produktionsfasen tillräckligt av alla nödvändiga näringsämnen men inte för mycket av något. Det är också ekonomiskt bästa lösningen för producenten.