Hankkijas produktutveckling av foder som pionjär inom området

Målet av Hankkija Foder produktutveckling är att producera hållbara innovationer, som ger kundnyttor och som är pålitliga. Viktigaste målet av foder produktutvecklingen är fortfarande att förbättra lönsamheten hos husdjursgårdar, men att främja hållbarheten hos husdjursgårdar och att bemöta konsumentefterfrågan är allt viktigare. Vi jobbar kontinuerligt för att identifiera kundbehov och fokuserar utvecklingsinsatserna till projekt, som producerar verkliga kundnyttor om de lyckas. Långvarig erfarenhet och starka kunskapen av eget personal har ökat effektiviteten av dessa arbete. Pålitligheten av foder-reformer är avgörande för oss. Därför gör vi i genomsnitt mer kvalitativ forskning för att säkra reformernas nyttor. Internationella forskningsnätverket som har byggts under åren och samarbetet med inhemska forskare och husdjursgårdar ger oss bättre möjligheter att uppnå detta än andra inhemska foderföretag.

Produktutveckling av foder med lång erfarenhet

Hankkijas produktutveckling

Hankkija / Suomen rehu produktutveckling har producerat en exceptionell mängd av permanenta ändringar i fodervärlden, som påverkar även utanför Finland. Utvecklingsarbetet av foderenzymer och betain börjades redan i Suomen rehu. De har förvarats i våra foder i tiotals år och etablera sin plats i husdjursfoder i hela världen. Vi hämta med dom första i världen spannmål malat med fäfflor och fullkorn i fjäderfäfoder och valsat spannmål i svinfoder. Tack vare mindre antibiotika användning ökar användningen av grovare spannmål i hela världen. Acetona foderkonceptet förblir och förbättras. Användningen av Progut har fortsatt i tjugotal år och dess export ökar stadigt. Användningen av Progres börja med fjäderfäfoder och har nu expandera till svin, kalv och kofoder och dess export fortsätter sin tillväxt.

Tack vare vårt internationella forsknings- och partnernätverket har vi kontinuerligt fått nytt information och kunna tillämpa det som första i Finland. OIV värden i nötkreatursfoder, aminosyror för svin och fjäderfä som smälter i tunntarmen, smältbar fosfor och flera andra reformer som har effektivera utfodringen användes först i Hankkija foder.

Utgångspunkten för lyckade foderinnovationer är att de har mött kundbehovet och hämtat hållbar kundnytta. Utvecklingen av innovationer och verifierandet av deras nyttor har baserat sig på högklassig, tvärvetenskaplig forskning i det inhemska och internationella forskningsnätverket. Med hjälp av nätverket kan vi utföra vetenskapliga prov, som stöds av bekräftande gårdsprov. Vi publicerar forskningsresultat i vetenskapliga serier, som berättar entydigt om pålitliga resultat. Kundnyttor av viktigaste Hankkijas foderreformer har alltid verifierats inom tarmen eller våmmen ända till köttproduktionen eller mjölken. Således kan lita på deras funktionalitet.

Vårt nätverk av toppuniversiteter, -forskningsinstituter och -forskningsföretag ger oss styrka att reformera och stöda framgångar hos våra kunder också i framtiden. Med hjälp av detta har vi alltid nyaste informationen till hands och vi kan testa reformer effektivare än om vi var ensam. Kundbehov ändras och nya utmaningar måste övervinnas. Utfodringssätt, som kan minska husdjursproduktionens påverkan på klimatförändringar, är en av de nya utmaningar. Främjandet av djurens välmående och ökandet av ekologiska foder är också behöv, där vårt högklassiga forskning kan ge nya, värdefulla lösningar. Nyttor av sådana lösningar syns bara indirekt på husdjursgårdar, genom konsumentefterfrågan. Fodrets inverkan rakt i kundens vardag och i lönsamheten är fortfarande viktigaste målet i produktutveckling av foder.

Det finns efterfrågan på våra innovationer i världen

Kåda

Med befolkningstillväxten och högre inkomstnivåer ökar världens husdjursproduktion, även om det sker utveckling, som minskar konsumtionen. Produktionen av foder ökar, men allt flera foder tillverkas utan antibiotika. Förbud mot dem och restriktioner av användningen har ökats fodertillverkare söker aktivt sätt att ersätta antibiotika. Ökande efterfrågan möts hundratals olika probiotika, växtextrakten och andra naturprodukter. Bland dessa fins endast en kådaprodukt från finsk barrträd, Progres och endast en jästhydrosylat Progut. Båda av våra innovationer är unika, patenterade lösningar och deras nyttor i olika omständigheter har bevisats med tiotals vetenskapliga prov. Verkningsmekanismen hos båda produkter är kända och dessutom är Progres den enda naturprodukten, som påverkar rakt i tarmvävnadens stödstrukturer och främjar dess kondition. Tack vare detta skiljer sig våra produkter från massan och de har efterfrågan i världen, även om vi kommer lång från Norden och vi är en liten aktör på en globala fodermarknaden.

Hankkijas export av fodermaterial har ökat år efter år och är redan signifikant äffärsverksamhet. Vi har bra, konkurrenskraftiga produkter och nya produkter är på kommande. Produkternas historia och vetenskapliga beviset om nyttorna är trovärdiga. Brohuvudet i världens viktigaste områden för husdjursproduktionen har öppnats och vi har kunniga återförsäljare i Europa, Asien, Amerika, Australien och i Fjärran Östern. Slutkunder, däribland en del av världen största foderföretag, har varit nöjda i nyttorna av våra produkter och på nivån av vår forskning. För att fortsätta växa behöver vi flera kunniga återförsäljare, aktiv egen försäljning, tekniskt stöd och kontinuerlig högklassig forskning. Kundskapet som skapas genom detta gynnar även foderkunder i Finland.