Också i Asien ökar efterfrågan på produkter som ersätter antibiotika

I takt med att befolkningen och inkomstnivån i Asien växer, fortsätter också husdjursproduktionen att öka. Tillverkningen av foder ökar, men allt fler foder tillverkas idag utan antibioter. Antibiotikaförbud och -begränsningar har blivit vanligare och de lokala fodertillverkarna letar aktivt efter metoder som kan ersätta antibioterna. Vid besök i Bangladesh och Thailand i mars framgick, att marknaden nu utvecklas snabbt och att det finns nya användningsområden för Hankkijas Progres och Progut.

I Bangladesh utvecklas fjäderfäproduktionen nu snabbt

Bangladesh håller på att förvandlas från ett u-land till en utvecklingsekonomi, och landets 160 miljoner invånare behöver allt mer animalieprodukter. Det betyder att landet har en starkt växande fjäderfäproduktion. Det uppskattas finnas ca 150 000 fjäderfägårdar i landet, men gårdarna är i genomsnitt mycket små. Den lokala fjäderfäföreningen (WPSA Bangladesh) ordnade i början av mars en kongress och mässa, där Hankkija deltog. De vetenskapliga undersökningarna om Progres och resultatet av broilerförsöken i Bangladesh väckte intresse. Vi fick chansen att tala om en säker matproduktion utan antibiotika också vid det lokala universitetet, International University of Business, Agriculture and Technology (IUBAT).

Det viktigaste utfallet av besöket var ändå mötena med lokala fjäderfäföretag. Hankkija har gjort försök med broilrar i Bangladesh redan i omkring ett år tillsammans med landets största integrator Nourish Oy, som är branschens marknadsledare med ca 30 %:s andel. Uppmuntrad av de positiva erfarenheterna beslöt Nourish gå vidare från teststadiet till försök i kommersiell skala. Dessutom har de utvecklat produktionen av antibiotika- och kockidiostatfritt broilerkött, och också här har Progres klarat sig bra. Nourish’s erfarenheter väckte intresse också hos andra stora broilerföretag, och vi träffade ledningen för flera företag under besöket.

Thailand och VIV Asia-mässan

Thailands animalieproduktion domineras av ett fåtal storföretag med CP Foods i spetsen. Företagets produktion omfattar nästan 700 miljoner broilrar per år, 500 000 suggor med grisar, 280 000 mjölkkor samt produktion av fisk och räkor. CP Foods är världens största fodertillverkare med en årsvolym på drygt 27 miljoner ton. CP Foods började testa Hankkijas produkter för omkring ett år sedan. I fjol höstas fördjupades samarbetet till ett forskningssamarbete, tack vare att företaget upplever att Hankkija har en högklassig produktutveckling, som kan hjälpa dem i deras produktion. Mötet i samband med VIV Asia-mässan visade att samarbetet tagit ett stort steg framåt, och vi kom överens om att göra stora försök med Progres på suggor och grisar. Eftersom också våra möten med andra thailändska storproducenter som Betagron och Thai Foods ledde till fortsatta försök med olika djur, torde exporten av Progres till Thailand öka betydligt under året.

VIV Asia är foderbranschens största utställning i Asien. Den anordnas i Bangladesh vartannat år. I år hade mässan över 1250 utställare. En stor del av företagen marknadsförde många olika foderämnen, fodertillsatser eller djurläkemedel och -vaccin, med vilka man försöker påverka husdjurens hälsa och produktionsresultat. I denna jättestora skara fanns ändå bara ett företag, som har en produkt vars effekt baserar sig på ämnen i kådan från finländska barrträd: Hankkija hade för första gången en egen avdelning på mässan.

Intresset för naturliga alternativ ökar, när kunskapen om riskerna med foderantibioter ökar. Vår avdelning besöktes livligt under varenda dag av mässan. De avtalade mötena med kunder och återförsäljare från olika håll i Asien (Australien, Filippinerna, Indien, Japan, Thailand) gav oss goda tillfällen till personligt informationsutbyte och överenskommelser om fortsatta åtgärder. Mässan fungerade samtidigt som plattform för att öppna nya kontakter till bl.a. Kina, Vietnam och Syd-Korea. Tiotals nya återförsäljarkandidater ville träffa oss under de tre mässdagarna. Någon av dem kanske klarar Hankkijas stränga granskning och engageras att börja sälja Progres och Progut. Vi träffade också våra europeiska samarbetspartner på mässan. Vi besöktes till och med av en representant för Finlands ambassad i Thailand! Särskilt intressant var det att märka att mässbesökare kom till vår avdelning för att fråga efter just Progres, som klart blivit mer känt i världen.

Hankkijas avdelning på VIV Asia mässan i Bangkok

Juhani Vuorenmaa
Forsknings- och produktutvecklingsdirektör