Progres® för mjölkkor i forskningens ljus

resinsyror från tall

Progres, som är baserat på resinsyror från tall, har i tidigare undersökningar på ett lovande sätt ökat produktionen av propionsyra i våmmen och minskat kornas avmagring efter kalvningen. Nu utreder vi tillsammans med Veterinärmedicinska universitetet i Hannover med hjälp av våmsimuleringsmodellen Rusitec hur Progres påverkar våmmens mikrobflora: dess mångsidighet och eventuella förändring av mikrobernas sammansättning. Typiskt vid sur våm är att våmfloran förändras. Syftet med den pågående undersökningen är att utreda, om Progres i en eventuell risksituation kan dämpa våmmens pH-variationer och härigenom främja våmhälsan.

Hösten 2018 inleddes också ett omfattande utfodringsförsök med mjölkkor i samarbete med LUKE i Finland. Syftet med försöket är att undersöka Progres-ämnets verkningsmekanismer hos kon och ända fram till den kalv som föds. I undersökningen testas bl.a. Progres’ inverkan på kons immunitet, förebyggande av ketos, fodersmältningens effektivitet samt givetvis dess avkastning efter kalvningen.

Undersökningarna fortsätter ännu hela nästa år och resultaten kommer förhoppningsvis att ge oss nya insikter både om Progres och om sätten att generellt förbättra kornas motståndskraft och ämnesomsättning och främja den kommande kalvens hälsa.


Milla Frantzi, utvecklingschef