Progres®-forskningar väcker intresse i två internationella kongresser inom fjäderfäindustrin

Progres-logo

Progres® är Hankkijas egen foderinnovation, som baserar sig på stark internationell forskning. Den innehåller resinsyror från tall- och grankåda. Att presentera forskningar i kongresser för husdjursbranchen är en viktig del för att få Progres® känd och exporterad.

Vägen leder Progres® till Rom

Specialister för tarmhälsan hos fjäderfä samlades i Rom i början av april. Där arrangerades den sjätte ”International Conference on Poultry Intestinal Health” alltså IHSIG-konferensen. Deltagarna var representanter från olika universitet och forskningsinstitut, samt företag från 57 olika länder. Stort intresse för ett begränsat fackområde beskriver ett växande medvetenhet för tarmhälsans betydelse för husdjurs välmående och produktivitet.

Centrala teman i IHSIG var ”One World – One Health” -konceptet, enligt vilken människo-, husdjur- och miljöhälsan bildar en global helhet. Fjäderfä är en hälsosam, klimatvänlig och kostnadseffektiv proteinkälla nu och i framtiden. Samtidigt är det nödvändigt att optimera produktionssätt med hjälp av mångsidig forskning. Under mötet presenterades nya vindar inom tarmstörningar och diagnostik hos fjäderfä och diskuterades sätt att minska globalt användning av antibiotika. Flera presentationer handlade också om skadliga mikrober som kan smittas från fjäderfä till människor, som till exempel kampylobakterien och salmonella.

Annasaheb Kolpe, VMD från Ghent universitetet i Belgien, och FD Hannele Kettunen, forsknings- och produktutvecklingschef i Hankkija, presenterade de gynnsamma resultat som resinsyrorna från tall- och grankåda har för broilerns tarm. Resinsyrans förmåga att påskynda hudskadornas läkande har redan länge varit känt, men nu har nya forskningar visat att de här samma föreningar säkrar också tarmens slemhinnor.

Kollagen är den allmännaste protein i kroppen och den ansvarar för hudens och tarmvävnadens hållfasthet. Kollagen bildas och bryts ner konstant i kroppen. Under inflammationer accelereras nedbrytningen av kollagen, varefter vävnaden blir svagare och slutligen skadas. Resinsyror minskar kollagenbristen under inflammationen och hjälper sålunda att behålla vävnadens normala hållfasthet. Den här gynnsamma effekten av resinsyror på tarmhälsan har nu bevisats både med cellodlingar och i tarmen hos broiler som ätit Progres®.

Progres® på resa i Polen

I mitten av juni ordnades det i Gdańsk Polen ett ytterligare märkvärdigt möte, European Symposium on Poultry Nutrition (ESPN), för fjäderfäfolk. Mötet ordandes nu för 22. gången och den är en va de viktigaste mötesarenor för experter inom fjäderfäutfodring.

Synvinkeln för ESPN-möte är näringen för fjäderfä. Centrala utmaningen i den europeiska fjäderfäproduktionen är anknuten till proteinsjälvförsörjningen. Man försöker hitta alternativ för soja, som importeras utanför Europa, som till exempel rybskross, bondbönor eller insektmjöl. Teman för den hållbara utvecklingen var också starkt framme i kongressen. För att producera fjäderfä i framtiden, behövs till exempel nya foderråvaror, uppdaterade utfodringslösningar för långsamt växande fjäderfä av köttras och för värpande höns och allt effektivare kalcium- och fosforutfodring.

Tarmens betydelse för fjäderfähälsan fick sin egen session under andra dagen. Tarmmikroberna utvecklas som en oskiljaktig del av kroppen och den komplexa kommunikationen mellan kroppen och tarmmikroberna har forskats ordentligt först under de senaste årtionden. Mikrobsamhället i tarmen påverkar speciellt immunförsvaret mot sjukdomar och regleringen av infektionsresponsen.

Två vetenskapliga forskningar presenterades i Polen om Progres® resultat. Hankkijas fjäderfäexpert, AFD Eija Valkonen bevisade att reinsyrorna i Progres® inte ackumuleras i broilerkycklingens muskler, lever eller fettvävnaden, utan deras effekt stannar i tarmen. Den här informationen är viktig, trots att resinsyror är giftfria. Enligt forskningen, som Hankkijas forsknings- och produktutvecklingschef Juhani Vuorenmaa presenterade, var det särskilt resinsyrorna som förklarade bättre tillväxt hos broiler, som utfodrades med foder som innehöll Progres®.

Resultaterna av Progres® väckte stort intresse under möten i Rom och i Polen och det förväntas en betydande ökning i den globala exporten av den här unika produkten.