Progut – ingen foderjäst som helst

Optimerad jäst

 • Progut innehåller bryggerijäst, som är syra-hydroliserad med en patenterad metod.
  Hydrolysen frigör jästens bioaktiva komponenter på ett optimalt sätt, då får man
  bästa möjliga nyttan till utvecklingen av djurens näring och immunsystem.

 • Den stöder djurens naturliga immunsystem och hjälper att upprätthålla bra tarmhälsa.

 • Den hjälper således att förbättra djurens livskraft, anpassning till ändringar och produktiviteten

 • I tillverkningen av Progut används unik, patenterad hydrolys

 • Frigör molekylstrukturerna i jästcellväggen

 • Bevarar aktiviteten hos jästens bioaktiva komponenter

 • Bryter ner jästcellväggens mannoproteiner till lösliga poly- och oligosackarider

 • Hydrolysen okar mängden av lösliga socker

 • Sockerstrukturerna i Progut är av rätt storlek för att binda patogenbakterier så effektivt som möjligt

 • När sockerstrukturens molekylstrolek minskar, ökar deras vattenlöslighet

 • Patenterade hydrolysen producerar en lämplig proportion av vattenlösliga och inte vattenlösliga sockerstrukturer

 • Tack vare tillverkningsmetoden innehåller Progut lösliga poly- och oligosackarider över 5 gånger mera än inaktiverade bryggerijästen och 10 gånger mera än levande jästen.

  Jästcell.
  Proguts effekt baserar sig på optimerad molekylstorlek och maximerad bindningsförmåga av patogener.

  Proguts nyttor:

  Proguts nyttor.

 • Hydrolysen frigör jästcellens komponenter och gör dom lättare användbara för djur och ökar deras effekt

 • Jästcellens alla komponenter bevaras i slutprodukten, ingenting tas bort

 • När sjukdomstrycken ökar, hjälper Progut att stöda djurens eget immunförsvar

 • Progut stimulerar djurens immunförsvar, hindrar bindningen av patogener i tarmväggen, gynnar nyttiga tarmmikrober och stöder således djurens hälsa