Vi svarar på den nya spannmålsskördens utmaningar med broilerfodren Vahva och Kestävä

Den nya skördeperioden är alltid en intressant tid både för husdjursproducenterna och foderindustrin. Havreskördens hektolitervikt är relativt låg. Kornets och vetets hektolitervikter är nästan som fjolårets vikter. Hektolitervikterna varierar ändå i olika regioner och på olika gårdar. Det hemmaodlade vetet har en viktig roll i broilerutfodringen. Den tydligaste skillnaden jämfört med tidigare år då vi tänker på veteskörden i Egentliga Finland och Satakunta är dess högre proteinhalt. På broilergårdar har vetets proteinhalter i regel varig högre än i genomsnitt. När proteinhalten stiger i spannmålen är det typiskt att dess stärkelse- och energihalter går neråt. Vid förändringar i veteskörden är det viktigt att bevara fåglarnas goda tillväxt och foderutnyttjande.

Vi har i produktutvecklingen av fjäderfäfoder beaktat den nya veteskördens höga proteinhalt genom att planera nya spannmålsfoder för broilrar.

I oktober kommer de nya fodren i foderprogrammen Kestävä och Vahva ut på marknaden

Foderprogrammet Kestävä är ett nytt foderprogram med tre faser, där startfodret är välkända Broiler Startti P CC gryn. Efter Startti går man över till uppfödningsfodret Kestävä kasvatus P CC granulat, som inspirerats av Vilja-broiler 16 P CC granulat. Vilja-broiler 16 P CC granulat utgår i samband med det här ur sortimentet. Som slutfoder i Kestävä-utfodringsprogrammet används fodret Kestävä rae granulat. Fodren i Kestävä-foderprogrammet passar för gårdar där vetets proteinhalt i torrsubstansen är 15 % eller mera. Foderprogrammet Kestävä passar också för gårdar där man har begränsad tillgång till vete.

Hankkija erbjuder sina kunder också foderprogrammet Vahva, som liksom tidigare år består av välkända Broiler startti P CC gryn, Vilja-broiler 20 P CC granulat och Vilja-broiler 35 granulat. Foderprogrammet Vahva som lanseras under detta nya namn passar för de gårdar som liksom tidigare år har tillgång till rikligt med vete för utfodringen. Vetets proteinhalt på de gårdar som använder Vahva-serien borde inte få överstiga 16 procent av torrsubstansen.

Utfodringsexperterna hjälper er att hitta rätt foderprogram.

Text: Erja Koivunen