Näringsämnen från livsmedelskedjan tillvara som foder

Hankkijas fodertillverkning är baserad på användning av inhemska råvaror, och Hankkija är Finlands största inköpare och användare av inhemsk spannmål och inhemska proteingrödor som ärt och bondböna. Vid tillverkningen av foder används ändå också i stor utsträckning biflöden från livsmedelsindustrin. Av komponenter som inte duger som livsmedel som sådana kan man ta tillvara värdefulla näringsämnen, som gör nötkreaturens foderstat mångsidigare.

Genom att utnyttja livsmedelsindustrins bifraktioner blir utfodringen av nötkreatur mångsidigare och effektivare

Det första man brukar tänka på då det gäller bifraktioner är olika färskkomponenter för blandfoder, men också största delen av de industriframställda fodrens råvaror kommer från livsmedelsindustrins biflöden. Också Finlands mest använda proteintillskott rybs består av expeller eller kross som blir över från pressningen av rybsolja. Sockerindustrins viktigaste biflöde är betsnitsel, som är en utmärkt källa till smältbara fiber i nötkreaturens foderstat. Från kvarnidustrin fås fiberfraktioner såsom vetekli, från sockerindustrin förutom snitsel också melass, som förbättrar fodrets tekniska egenskaper och smak. Också i bryggerier och destillerier uppstår råvaror som är värdefulla för foderindustrin, kornmaltfoder och vetedrank, som ger utfodringen mångsidighet som protein- och energikällor.

Kretsloppsekonomi i nökreatursfodren

Hankkija har en lång historia och ett gediget kunnanen då det gäller att använda färska komponenter i blandfoder

Användningen av färskkomponenter för utfodring av nötkreatur utvecklades och undersöktes under 1990-2000-talen, och det blev allt vanligare att använda färskfoder för att göra blandfodret mångsidigare. Praxisen är allmän idag, men på den tiden krävdes mycket nytt kunnande: bland annat undersöktes komponenternas konservering och smältbarhet. När användningen av färskkomponenter blev allmännare kunde de värdefulla näringsämnena livsmedelsindustrins biflöden tas tillvara inom primärproduktionen utan energikostnader för torkningen. Bland annat mäsk och potatisfoder är idag eftersökta tillägg som ger mångsidiga blandningar energi och protein.

Också produktutvecklingens stoltheter, Progres® och Progut®, tillverkas i Finland enligt kretsloppshushållningens principer.

Våra foderinnovationer som tagits fram ur naturen har fått internationell uppmärksamhet tack vare kundnytta som bevisats i flera vetenskapliga undersökningar. Allt flera bakterier har utvecklat motståndskraft mot antibiotika, vilket är ett globalt hot mot människors och djurs hälsa. Därför strävar allt fler producenter i hela världen efter att slippa foderantibioter, och foderinnovationer som Progres® och Progut®, som enligt undersökningar stöder djurens tarmhälsa och avkastning, är mycket efterfrågade.

Anna Lehtinen
Utvecklingschef, nötkreatursfoder och närområdesexport