Optimal malningsgrovlek säkerställer en effektiv fodersmältning och god tarmhälsa

foderråvaran

Förutom av fodrets optimala näringssammansättning påverkar också dess tekniska kvalitet hur djuren kan smälta fodret, och det påverkar också mag- och tarmhälsan. Det är framför allt foderråvarans malningsgrovlek som har betydelse för matsmältnigens funktion och härigenom också för djurens välmående. För husdjursproducenten är egenskaperna nycklar till en produktion med gott ekonomiskt resultat.

Hankkija är den enda fodertillverkaren i Finland som använder valsmalning i sina fabriker. Foderfabrikens valskvarnar mal spannmålen effektivt, utan att lämna kvar omalda kärnor. Malningsresultatet är jämnt och optimalt. Valsmalen spannmål passar för utfodring av nötkreatur och svin: i nötfoder kallas fodret för Krossi-spannmål och i svinfoder för Vals-spannmål.

Krossi-spannmål fungerar optimalt i nötkreaturens våm

Eftersom Krossi-spannmålens partikelstorlek är större än hos spannmål som mals med hammarkvarn nedbryts spannmålspartiklarna långsammare i våmmen. Tack vare det försurar de inte våmmen så lätt. Med Krossispannmål frigörs stärkelsen jämnt och optimalt - våmmen fungerar effektivt och foderutnyttjandeförhållandet är gott.

Vals-malning är ett gott exempel på hur tarmhälsan värnas

Den unika malningsmetoden har använts länge i Hankkijas foderlösningar. Vals-malningen har utvecklas särskilt för att förebygga magsår hos svin med hjälp av utfodringen. Tack vare sin stora partikelstorlek gör vals-spannmålen svinens magsäcksinnehåll fastare och minskar risken för magsår. Magsår är en smärtsam sjukdom som försämrar svinens välmående och produktivitet, och som kan leda till svansbitning.

Den grova malningen har trotts försämra spannmålens smältbarhet hos svin, men Vals-spannmålens egenskaper borgar för dess goda smältbarhet, trots större partikelstorlek. Vals-malningen ”spränger” nämligen kärnor till flingor, som har stor partikelyta. Ytan på en valsmalen kärna är full av veck och hål. Den stora ytan effektiverar matsmältningsenzymernas verksamhet och härigenom fodrets smältning. Därför försämrar användningen av vals-spannmål inte foderutnyttjandet.

Optimala fjäderfäfoder med separatmalning

Hankkijas foderfabrik i Åbo är specialiserad på tillverkning av foderblandningar för enmagade djur. På fabriken används separatmalning av foderråvaror, som gör att olika råvaror kan malas till optimal grovlek för djuren. Separatmalning passar särskilt bra för fjäderfäfoder. För fjäderfäns muskelmage är det en fördel att fodret innehåller också grövre partiklar. Tack vare separatmalningen kan man också tillsätta hela kärnor till allfodret för fjäderfä innan det pelletteras.