Virus motverkas med resinsyra

resinsyra
 

I Hankkijas foder har använts resinsyrabaserat Progres-foderämne redan från år 2014. Tillsats av Progres försnabbar enligt undersökningar tillväxten hos broilrar och grisar, förbättrar suggornas grisproduktion och minskar inflammatoriska problem hos nysskalvade kor. I provrörsmiljö minskar Progres effektivt tillväxten av många sjukdomsalstrande bakterier, och då ämnet getts åt djur har det balanserar upp tarmens mikrobflora.

Resinsyror förstör effektivt membranförsedda virus

Hankkijas omfattande forskningsprogram för undersökning av resinsyror har nu visat, att resinsyror effektivt förstör membranförsedda virus, som till exempel influensa A-virus och Covid-19 -coronavirus, samt RS-virus som orsakar sjukdom hos småbarn.

Undersökningen utfördes vid Queen’s University Belfast-universitetet i Nord-Irland och har publicerats i en referentgranskad vetenskaplig tidskrift. En av samarbetspartnerna var det finska företaget Forchem Oy, som tillverkar resinsyraprodukter i sitt talloljedestilleri i Raumo.

I undersökningen om virus var det inte fråga om utfodring av husdjur, utan det handlade om utveckling av en innovation för rengöringsmedel. Som vi alla har lärt oss under coronaviruspandemin är desinficering av händerna och ytorna i omgivningen viktiga åtgärder för att skydda sig mot luftvägsinfektioner.

Resinsyratvål är som namnet säger en tvål som innehåller resinsyra, som kan tillsättas till rengörings- och desinficeringsprodukter. Eftersom resinsyra är en fettlöslig förenig kan den tillsättas också till alla typer av alkoholbaserade desinficeringsprodukter.

Resinsyrornas bakteriedödande effekt fungerar på alla slags ytor

Undersökningen visade, att resinsyrornas bakteriedödande effekt fungerar på alla slags ytor, och håller upp till 7 dygn. Så om man till exempel torkar av en stålyta med alkoholbaserad desinficeringsmedel som innehåller resinsyra så blir resinsyra kvar på ytan efter att alkoholen avdunstat. Resinsyror dödar mantelförsedda virus som landar på ytan upp till sju dygn efter behandlingen. Den här viktiga upptäckten erbjuder många slags tillämpningsmöjligheter både inom sjukhus, industrianläggningar och hemhushåll.

Resinsyrornas förmåga att döda mantelförsedda virus var lika bra i kylsköpstemperatur som i rumstemperatur och upp till 37°C, och verkningstiden var bara 5 minuter. Halten av resinsyror i de lösningar som undersöktes var 2,5 %.
Enligt forskarna förstör resinsyrorna virusens mantel, dvs. deras ytterskikt som innehåller fettsyror. Dessa virus tränger in i värdcellen just med hjälp avs in mantel, utan en fungerande mantel mister de sin förmåga att infektera celler.

En naturlig följdfråga till undersökningen är, huruvida resinsyror kan minska förekomsten av samma virus också i djurs eller människors kroppar. Detta har inte undersökts, och det finns inget som tyder på att det skulle fungera. När virus infekterat organismen förekommer de mestadels inne i celler, och kan då inte påverkas med ämnen som liknar resinsyror. Men resinsyror kan i framtiden ha betydelse för att minska virusbelastningen i omgivningen, som tillsats i rengörings- och desinficeringsprodukter.

 

Referens till undersökningen:
Stephen H. Bell, Derek J. Fairley, Hannele Kettunen, Juhani Vuorenmaa, Juha Orte, Connor G. G. Bamford, John W. McGrath (2021) Rosin Soap Exhibits Virucidal Activity. Microbiol Spectrum, 9(3): e01091-21. doi: 10.1128/spectrum.01091-21