Torju navetasta kutsumattomat vieraat

Navettakissa pitää jyrsijät kurissa.
Navettakissa pitää jyrsijät kurissa.

Haittaeläinten torjunnan tulisi olla tuotantorakennuksissa säännöllistä ja suunnitelmallista. Haittaeläinten määrän rajoittaminen ennalta käsin on helpompaa kuin olemassa olevien yksilöiden hävittäminen. Torjunnassa pitäisi käyttää rinnakkain biologisia, kemiallisia ja mekaanisia torjuntakeinoja jotta haittaeläimet eivät totu tietyntyyppiseen valmisteeseen tai torjuntatapaan. On kuitenkin muistettava, että maitohuoneessa kemiallisten torjuntakeinojen käyttö on kiellettyä, jotta aineet eivät joudu tankkimaidon sekaan. Maitohuoneen ilmanvaihtoaukot kannattaa varustaa kärpäsverkoin.

 

Jyrsijöiden torjunta

Rotat ja hiiret levittävät tauteja ja jyrsivät rikki esimerkiksi sähköjohtoja sekä rehusäkkejä. Vialliset, rikkinäiset sähköjohdot ovat paloturvallisuusriski. Jyrsijät torjutaan säilyttämällä rehut ja muut ravinnoksi kelpaavat materiaalit kannellisissa astioissa. Kohtuullinen määrä navettakissoja voi auttaa pitämään jyrsijämäärän aisoissa. Jyrsijöitä kannattaa torjua säännöllisesti rotanmyrkyllä.

 

Kärpästen torjunta

Kärpäset levittävät likaa ja bakteereja sekä häiritsevät eläimiä ja ihmisiä. Kärpäsiä torjutaan huolehtimalla navetan puhtaudesta ja riittävästä ilmanvaihdosta, sillä kärpäset karttavat viileää ja liikkuvaa ilmaa. Toukat tulisi hävittää keväällä ennen kuoriutumista ja lisääntymistä. Kärpästen torjuntaan kotieläinsuojissa sopivat liima- ja sähköpyydykset, akuuteissa tapauksissa spray-aineet.

 

Lintujen torjunta

Lintujen ulosteet muodostavat salmonellariskin. Lintujen pääsy tuotantorakennuksiin estetään esimerkiksi peittämällä rakennukseen pääsyn mahdollistavat aukot verkoilla. Lintujen pesiminen tuotantorakennuksessa on estettävä. Ulosteiden joutuminen rehuihin estetään kattamalla rehuvarastot ja peittämällä rehut huolellisesti.