Hoidata sorkat säännöllisesti

Säännöllinen sorkkahoito kannattaa.

Lehmien ja hiehojen sorkat tulisi hoitaa säännöllisesti, mielellään kolme kertaa vuodessa. Hyvä kaytäntö on hoitaa lehmän tai hiehon sorkat kuntoon ennen poikimista. Parsinavetassa nautojen sorkat eivät yleensä kulu tarpeeksi, jolloin sorkat on lyhennettävä. Pihatossa sorkat kuluvat enemmän, mutta liikkumisen myötä riski erilaisille sorkkavaurioille kasvaa. Pihatossa huonokuntoiset sorkat voivat vähentää lehmän liikkumista ja sitä kautta syöntikykyä ja tuotosta. Käytävien liukkaus voi myös altistaa sorkkavaurioille ja vähentää lehmien liikkumishalukkuutta.

Sorkkahoitoon tulisi suhtautua hyvinvointia edistävänä ja sairauksia ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä. Lievästi ontuvat hiehot ja lehmät kannattaa tutkia mahdollisimman pian, jotta alkava sorkkasairaus saadaan pysäytettyä varhaisessa vaiheessa. Sorkkasairaudet ovat usein eläimelle kivuliaita ja sairaus johtaa helposti rahallisiin tuotannonmenetyksiin eläimen heikentyneen liikunta- ja syöntikyvyn myötä.

Mikäli naudan sorkkasairaus on tarttuva, sairaat yksilöt tulisi eristää terveistä mahdollisimman hyvin, jotta taudin leviäminen saataisiin pysäytettyä. Jos tauti laajenee epidemiaksi, on koko karjan hoitaminen raskasta ja työlästä. Tarttuvat sorkkasairaudet uusiutuvat melko todennäköisesti ja sairaudesta eroon pääseminen on haastavaa. Vaikean sorkkasairauden hoitoon on olemassa sorkkakylpyliuoksia, jotka tappavat bakteereja ja kuivattavat sorkkaa.

Sorkkien kunnosta pitäisi huolehtia myös eläinten osto- ja myyntitilanteissa. Mikäli eläimiä ostetaan tai myydään toiselle tilalle, myytävien eläinten sorkat tulisi huoltaa kotitilalla ennen siirtoa. Eläimiä vastaanottavalla tilalla sorkat olisi hyvä tarkistaa ja desinfioida. Uudet eläimet olisi hyvä pitää muutama viikko karanteenissa, jotta varmistutaan eläinten terveydestä. Siirtotilanteessa oireeton eläin voi olla taudinkantaja tai sairauden oireet voivat puhjeta myöhemmin uudessa ympäristössä.

 

Ulkoilu onnistuu talvellakin

Ulkoilu virkistää.

Lehmien kesäaikainen laiduntaminen vähenee pihattojen yleistyessä, mutta ulkoilun hyviä puolia ei kannata unohtaa. Raitis ilma virkistää lehmiä ja edistää lehmien terveyttä.

Pihatossa jaloittelumahdollisuus on helppo järjestää ympärivuotiseksi pystyttämällä jaloittelutarha tuotantorakennuksen viereen tai rakentamalla pysyvä kulkureitti kauempana sijaitsevalle jaloittelualueelle. Talvella lumessa kahlaaminen puhdistaa ja vahvistaa sorkkia sekä viilentää sorkkavaivoista kärsivien lehmien sorkkia.