Kuivitus parantaa hygieniaa ja mukavuutta

Makuuparsien riittävä puhtaanapito ja kuivitus on utareterveyden kannalta tärkeää. Likainen parsi on liukas ja tarjoaa kasvualustan bakteereille. Eläimen ihoon kuivunut lika kovettuu paakuiksi, jotka ärsyttävät ihoa ja heikentävän eläimen hyvinvointia. Puhdas ja kuiva parren pinta on hygieeninen ja miellyttävä eläimelle. Kuivitukseen voidaan käyttää kutterinpurua tai turvetta.

Parret tulisi puhdistaa 4-6 kertaa päivässä ja kuivittaa 1-2 kertaa päivässä. Kuivikkeen määrä riippuu makuuparren alustasta ja lannanpoistojärjestelmän tehokkuudesta. Kova ja karkea parrenpinta edellyttää runsaampaa kuivitusta kuin pehmeä.

Käytävät on myös puhdistettava päivittäin, avokourut kolataan 4-12 kertaa päivässä ja ritiläpalkit puhdistetaan ainakin kahdesti päivässä. Käytävien puhtaanapidolla vaikutetaan suoraan sorkkaterveyteen. Lantaiset käytävät hautovat sorkkia ja lisäävät sorkkasairauksien riskiä.

Hyväkuntoiset ja ergonomiset työvälineet helpottavat ja nopeuttavat parsien puhtaanapitoa ja ehkäisevät huonoista työasennoista aiheutuvia terveysongelmia. Jokaisella eläinosastolla tulisi olla omat työvälineet, jotta esimerkiksi likaisten lantakolien mukana ei siirrettäisi tautibakteereja eläinryhmästä toiseen. Osastojen välillä on hyvä olla vesipiste saappaiden ja kolien pesua varten.

Parsimatot ja –pedit pehmentävät parren pintaa ja ehkäisevät jalkoihin ja utareeseen kohdistuvaa rasitusta. Parsimatto tai –peti suojaa myös parren pintaa, mikä lisää parsirakenteiden kestävyyttä ja käyttöikää. Lehmät makaavat mielellään pehmeällä alustalla ja parsipedin tai maton käyttö pidentää lehmien makuuaikaa parressa. Näin lehmät viettävät mahdollisimman paljon aikaa makuulla märehtien.