Asemalypsy – tehokas suurtenkin karjojen lypsytapa

Lypsyllä kalanruotoasemalla.
 

Asemalypsy on tehokas, suurillekin karjoille soveltuva lypsytapa. Lypsyaseman tyyppi ja paikkamäärä voidaan mitoittaa navettaan ja eläinmäärään sopivaksi, eikä lehmämäärää tarvitse sopeuttaa lypsylaitteiston kapasiteetin mukaan kuten vaikkapa automaattilypsyssä. Asemalypsyssä lehmien erot lypsettävyydessä eivät hidasta muiden lehmien lypsyn aloitusta, jos lehmillä on vapaa poistumismahdollisuus asemalta.

Lypsyaseman koko ja sijoituspaikka navetassa sekä etenkin lehmäliikenteen kulkureittien toimivuus vaikuttavat lehmien asemalle tulon nopeuteen, ja sitä kautta myös lypsynopeuteen ja lypsäjän työskentelyolosuhteisiin. Lypsyasema voidaan räätälöidä lypsäjän mukaan ja lypsytyötä voidaan helpottaa esimerkiksi automaattisella lypsyn käynnistystoiminnolla tai lypsinten automaatti-irrotuksella.

 

Huolehdi lehmäliikenteen toimivuudesta

Lehmäliikenteen on oltava sujuvaa.

Lehmien kulkua lypsyasemalle voidaan helpottaa luomalla selvä toimintatapa eläinten kulun ohjaamiseen. Lypsettävät lehmät ajetaan sopivissa erissä kokoomatilaan, josta lehmien tulisi siirtyä lypsylle itsenäisesti edellisten lehmien poistuttua asemalta. Toistuva lehmien asemalle hakeminen passivoi lehmiä, jolloin lehmien oma halukkuus siirtyä asemalle vähenee. Mikäli lehmiä joudutaan toistuvasti hakemaan, kannattaa miettiä kokoomatilan toimivuutta, ohjaako tila lehmiä eteenpäin, näkevätkö lehmät hyvin minne ovat menossa, onko kokoomatilan muoto ja kaltevuus asemaan nähden oikeat.

Lehmän seisottamista yli tunnin ajan kokoomatilassa tulisi välttää, sillä tänä aikana lehmä ei voi syödä tai maata. Tarpeeton seisominen rasittaa myös eläimen jalkoja. Vedensaanti kokoomatilassa tulisi varmistaa sijoittamalla kokoomatilaan vähintään yksi vesipiste.

 

Helpota lypsäjän työtä

Asemalypsyssä on tärkeää huolehtia lypsäjän työskentelyolosuhteista: riittävästä ja oikein suunnatusta valaistuksesta, alhaisesta melutasaosta, sopivasta työskentelylämpötilasta ja märkänäkin karkeasta lattiamateriaalista. Työskentelyasennon ergonomisuutta; käsien ja selän asentoa, kumartumisen ja kurkottamisen määrää ja lypsinten kannattelun tarvetta tulisi seurata. Työskentelyä asemalla voi helpottaa esimerkiksi näin:

  • Sopiva lattian korkeus vähentää turhaa kumartelua ja kurkottelua ja vähentää selän ja olkapäiden jännittämisen tarvetta.
  • Siirrettävät, katosta roikkuvat lypsytarvikekorit vähentävät turhia askelia lypsytyön aikana.
  • Hyvät suojakäsineet vähentävät käsien altistusta nesteille ja kemikaaleille ja suojaavat kylmyydeltä.
  • Lypsylaitteiston seurantanäyttöjen sijoitus sopivalle korkeudelle helpottaa lypsyinformaation lukemista ja vähentää turhaa pään kääntämistä ja silmien rasittumista.