Näin huolehdit lypsyhygieniasta automaattilypsyssä

Lypsyrobotin puhtaudesta huolehtimisen tulisi kuulua maitotilan päivittäisiin rutiineihin. Säännöllisesti huollettu ja puhtaana pidetty lypsyrobotti on toimintavarmempi ja pitkäikäisempi. Huolehtimalla lypsylaitteiston pesusta ja puhtaudesta hillitään tautipainetta ja ennalta ehkäistään tarttuvien sairauksien leviämistä.

Päivittäin tulisi:

  • vaihtaa maitosuodatin kolme kertaa
  • puhdistaa vedintenpesuharjat ja lasersilmä
  • tarkistaa nännikumien ja maitoletkujen eheys
  • puhdistaa robotti ja robotin edusta lanta- ja virtsaroiskeista.
  • tyhjentää robotin ruokintakaukalo rehun rippeistä
Mikäli tilalla on ongelmia heikentyneen utarehygienia kanssa, avuksi voidaan ottaa lypsyn päätteeksi suihkutettavat desinfiointi- ja vedinkastoaineet. Sorkkaterveyttä voidaan edistää kuuriluonteisesti käytettävällä sorkkakylpyliuoksella, jota sisältävä allas sijoitetaan lypsyltä poistuvan lehmän kulkureitille.