Oikeilla lypsytarvikkeilla onnistut!

Lypsytapahtuma on lehmän, lypsäjän ja lypsylaitteiston yhteistyötä. Lypsyn sujuvuuteen voidaan vaikuttaa huolehtimalla eläimen terveydestä ja hyvinvoinnista, lypsylaitteiston toimivuudesta sekä lypsäjän työskentelyolosuhteista. Eri lypsytavat vaativat sekä lypsäjältä, laitteistolta että lehmiltä hieman eri asioita:

  • Automaattilypsyssä korostuvat lypsylaitteiston toimintaan ja lypsyn sujuvuuteen liittyvät asiat, hygieniaa ja ruokinnan vaikutusta unohtamatta.
  • Asemalypsyssä huomiota on kiinnitettävä lehmien siirtoon kokoomatilaan ja lypsylle, sekä lypsytyön sujuvuuteen ja ergonomiaan.
  • Putkilypsyssä on tärkeää huolehtia työn kuormittavuuden minimoimisesta ja lypsäjän työn helpottamisesta sekä erilaisin apuvälinein että ryhmittelemällä lypsettävät lehmät lypsyjärjestystä helpottavasti.
Lypsytapahtuman sujuvuutta voidaan edistää huoltamalla lypsylaitteisto säännöllisesti ja vaihtamalla kulutusosat määräajoin. Lypsäjän työtä voidaan helpottaa erilaisilla lypsytarvikkeilla.