Utarehygienia on monen tekijän summa

Navetassa hyvä hygienia muodostuu monesta osatekijästä. Eläinten puhtaus, lypsäjän huolellisuus lypsyn aikana ja maidon säilytysolosuhteet tilalla muodostavat lypsyyn ja maidon laatuun vaikuttavan kokonaisuuden. Kun navetan olosuhteet; sopiva lämpötila ja ilmanvaihto, riittävä käytävien ja makuuparsien puhdistus ja kuivitus sekä riittävä ravinnonsaanti ovat turvattuja, lehmät voivat keskittyä päätehtäväänsä – tuottamaan hyvälaatuista maitoa.

Lypsäjä voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa lypsytapahtuman hygieenisyyteen ja lypsetyn maidon laatuun. Rauhallinen ja lehmiä kuunteleva työskentely lypsyn aikana, huolellinen utareen esikäsittely ja lypsinten irrotus oikeaan aikaan varmistavat maidon tasaisen virtauksen ja lehmälle miellyttävän lypsytapahtuman. Kun lypsettävä lehmä on rauhallinen ja puhdas, myös lypsettävä maito on puhdasta ja hyvälaatuista. Maidon säilyvyyden laatua voi parantaa huolehtimalla lypsylaitteiston pesusta.

Lypsyhygieniaa voi parantaa suunnittelemalla lypsyjärjestyksen niin, että ensin lypsetään terveet hiehot ja lehmät, sitten äkillisesti sairastuneet ja viimeisinä kroonisesti sairaat lehmät. Näin vältetään epäpuhtauksien kulkeutuminen sairaasta vetimestä terveeseen.

Jalostuksella voidaan edistää lypsyn hyvää hygieniaa kiinnittämällä huomiota utarerakenteeseen. Vedinten koko ja sijoittuminen neljänneksessä vaikuttavat utareen puhdistettavuuteen ja nännikumien sopivuuteen. Vetimen paksuus ja pituus vaikuttavat nännikumin sopivuuteen ja robottilypsyssä myös lasersilmän kykyyn löytää vetimet.

Jalostuksessa kannattaa huomioida myös lypsettävyys ja vuotoherkkyys, eli valuttaako lehmä valuttaa maitoa maahan jo ennen lypsyä. Jos vedinkanava avautuu jo ennen utareen puhdistusta ja esikäsittelyä, bakteereilla on avoin pääsy vedinkanavaan. Lisäksi parteen valunut maito tarjoaa hyvän kasvualusta bakteereille. Parteen valuvan maidon määrää ja valuma-aikaa voidaan jonkin verran vähentää lypsämällä herkästi valuttelevat lehmät ensimmäisten joukossa, jolloin likaisen utareen pinnalta bakteerit pääsevät vetimen sisään.

 
Ohjeet hyvän lypsyrutiinin toteuttamiseksi
Ohjeet hyvän lypsyrutiinin toteuttamiseksi