Lypsylaitteiston pesu

Tilatankki.
 

Lypsylaitteiston pesuun on saatavissa happamia ja emäksisiä pesuaineita. Hapanta ja emäksistä pesuainetta ei tule sekoittaa keskenään myrkyllisten kloorikaasujen muodostumisen estämiseksi. Käsien suojaamiseksi on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä.

Pesuaineiden vuorotteluun kaksi vaihtoehtoa

Kiertopesussa lypsylaitteisto pestään emäksisellä pesuaineella. Emäksinen pesuaine korvataan happamalla pesuaineella kerran viikossa tai harvemmin. Emäspesuaine irrottaa tehokkaasti rasvan ja valkuaisen, hapanpesuaine poistaa vähäiset kalkkeumat. Tämä pesutapa soveltuu tiloille, joilla vesi on pehmeää.

Vuoropesussa emäksistä ja hapanta pesuainetta käytetään vuorotellen. Tätä tapaa suositellaan etenkin silloin, kun vesi on kovaa tai rautapitoista, koska silloin syntyy helposti kivettymiä. Vuoropesua suositellaan myös silloin, kun lypsykoneessa on lisälaitteita (irrottimet, maitomittarit) ja aina umpitilasäiliöille.

Vuoropesu on helppo toteuttaa sekä jauhe- että nestepesuaineella ja useimmiten alhaisemmalla annostelumäärällä kuin kiertopesu. Vuoropesu neutraloi järjestelmän päivittäin, jolloin maitojäämät, rasva, valkuainen ja kalkkeumat irtoavat tehokkaasti.

Pesuaineen annostelu, vesimäärät ja pesuvaiheiden kulku ovat tilakohtaisia ominaisuuksia, eikä niille ole annettavissa yleisiä ohjearvoja.

 
Lypsylaitteiston pesuohjeet