Ota navetan puhtaanapito osaksi päivittäisiä rutiineja

Navetta tulisi puhdistaa perusteellisesti pesemällä painepesurilla vuosittain.
Navetta pestään läpikotaisin painepesurilla kerran vuodessa.

Navetan säännöllinen puhtaanpito lisää eläinten hyvinvointia, ennaltaehkäisee monia sairauksia ja tekee navetasta miellyttävän työskentely-ympäristön myös työntekijälle. Navetan puhtaanapidon tulisi olla suunnitelmallista ja säännöllistä. Päivittäisten puhtaanapitoon liittyvien työvaiheiden lisäksi olisi hyvä laatia aikataulu myös kuukausi- ja vuositasolle. Näin puhtaanapidosta huolehtiminen jakautuu säännöllisesti ympäri vuoden.

Navetan puhtaanapitotyöt voi jakaa esimerkiksi näin:

Päivittäin

 • puhdistetaan ja kuivitetaan makuuparret
 • siivotaan ruokintapöydälle kertynyt rehujäte pois
 • puhdistetaan lantakäytävät, kokoomatilat ja muut eläintilat
 • puhdistetaan työntekijöiden kulkukäytävät
 • tarkistetaan ja tarvittaessa puhdistetaan vasikkakarsinat
 • puhdistetaan ja kuivitetaan nuorkarjan tilat
Viikoittain
 • puhdistetaan juomakupit ja -altaat ja tarkistetaan niiden toimivuus
 • huolehditaan eläinten puhtaudesta harjaamalla, tarvittaessa myös vesipesulla. Liiallinen veden käyttö lisää kosteutta navetassa ja tarjoaa kasvualustan bakteereille.
 • huolehditaan navetan toimisto- ja sosiaalitilojen siisteydestä
 • puhdistetaan poikima- ja sairaskarsinat jokaisen eläimen jälkeen ja desinfioidaan karsinat tarvittaessa
Kuukausittain
 • huolehditaan haittaeläinten torjunnasta
 • tarkistetaan ilmanvaihto- ja sähkölaitteet ja puhdistetaan ne pölystä ja liasta
 • puhdistetaan parret perusteellisesti, tarkistetaan parsimattojen tai –petien kunto ja kiinnitykset sekä tehdään tarvittavat korjaukset
Vuosittain
 • pestään tuotantorakennus painepesurilla. Pesu on helpointa suorittaa kesällä, kun karjan voi päästää ulkoilemaan.
 • puhdistetaan säilörehusiilot ennen uuden rehun korjuuta sekä tarkistetaan, tyhjennetään ja puhdistetaan vilja- sekä muut rehusiilot
 • puhdistetaan eläinten ulkoilureitit ja jaloittelutarhat ja tarkistetaan aitausten kunto
 • pestään navetan ikkunat
 • päivitetään palo- ja pelastussuunnitelma
 • tarkistetaan jauhesammuttimien toiminta