Palavan nesteen turvalliset säiliöt ja toimitus

farmarisäiliö

Hankkijan osaavat myyjät myyvät Nesteen tuotteita koko Suomeen niin maanviljelijöille, yrityksille kuin kotitalouksille. Kotimaassa
jalostetut Nesteen polttoaineet toimitetaan luotettavasti ja
nopeasti kaikkialle Suomeen muutaman arkipäivän kuluessa
tilauksesta. TankkiTuomiset ovat asiantuntijoita polttonesteiden
varastointiin ja öljysäiliöihin liittyvissä ratkaisuissa.

Pidä säiliöstä huolta

Vastuu öljy- ja farmarisäiliöstä on säiliön omistajalla. Säiliöiden
säännölliset tarkkailu-, tarkastus- ja huoltotoimenpiteet
lisäävät polttoaineiden varastoinnin turvallisuutta ja
pidentävät säiliön käyttöikää. Hyväkuntoisessa säiliössä
polttoneste säilyy oikean laatuisena, mistä on hyötyä
myös maatilan arvokkaiden koneiden kunnossa pysymiselle.

 

Vinkkejä farmarisäiliön sijoittamiseen ja merkkaamiseen

 • Alustan tulee olla kantava, kemikaaleja kestävä ja tuulettuva
 • Huomioitava myös suojaetäisyydet rakennuksiin ja vesistöihin
 • Sijoitusta pohjavesialueelle tulee välttää ja huomioida mahdolliset lisävaatimukset
 • Säiliö on tarvittaessa suojattava törmäysesteillä
 • Säiliölle oltava esteetön ja turvallinen pääsy ympäri vuoden
 • Talvella tiet tulee olla aurattu ja hiekoitettu
 • Kohteessa olevat säiliöt on hyvä nimetä tai numeroida, jos niitä on useampia
 • Käytöstä poistettu säiliö on tehtävä sellaiseksi, että sinne ei voi purkaa säiliöautosta polttoainetta. Säiliöstä tulee poistaa täyttöputki, ylitäytönestin ja ilmaputki.
 

Tekniset vaatimuksetturvallisille farmarisäiliöille

 • Tyyppikilpi, josta selviää säiliön vaatimustenmukaisuus
 • Laponesto eli mekanismi, joka estää säiliön tyhjentymisen ongelmatilanteissa
 • Riittävän suuri tarkastusluukku
 • Lukittava täyttöyhteys (camlock eli ns. nokkavipuliitin)
 • Painetta tasaava ilmaputki
 • Ylitäytönestin
 • Polttoaineen nimi ja varoitusmerkit
 • Lukitusmahdollisuus säiliön täyttöpistoolille
 • Kaksoisvaippa tai ns. valuma-allas