RGT Planet ohra kemiallisesti peitattu 500 kg
Tuotekoodi: PLANET1PM

RGT Planet ohra kemiallisesti peitattu 500 kg

Tuotekoodi: PLANET1PM

Tuotekuvaus

RGT Planet on ranskalainen RAGT:n jalostama lajike. Se polveutuu Tamtam x Concerto risteytyksestä. Satoisuuden ja hyvän laatunsa ansiosta RGT Planet tulee olemaan Euroopan eniten viljelty lajike lähivuosina.
Tuotepakkaus:

paino: 500,00 kg

Avainominaisuudet:
• Harvinaisen satovarma mallasohralajike
• Hyvä lajitteluaste
• Korreltaan vahva

Sato:
RGT Planet on harvinaisen satovarma. Se on ollut satoisin tai satoisimpien lajikkeiden joukossa kaikissa Euroopan maissa missä sitä on testattu.

Sadon laatu:
RGT Planetin jyvien tuhannen siemenen paino on noin 50 grammaa ja täysjyvä % eli 2,5 mm seulan päälle jäävien jyvien osuus on ollut lajikekokeissa 95 %. Lisäksi kokeissa hehtolitrapaino on ollut keskimääräistä parempi. Valkuaispitoisuus on matalahko huippusatoisuuden vuoksi. Tärkkelyspitoisuus on ollut keskimääräistä parempi.

RGT Planet on edennyt Euroopassa mallasohra-listalle Ranskassa, Britanniassa ja Hollannissa. Suomessa RGT Planet hyväksyttiin mallasohraksi toukokuun lopussa 2017. RGT Planetia viljellään useissa Euroopan maissa ja suurimmat mallastamot ja panimot ovat ottaneet sen lajikelistoilleen.

Laatunsa puolesta RGT Planet on myös mainio rehuohra.

Käyttötarkoitus:
• mallastus
• rehut

Viljelysuositus ja maalaji:
Tuottaakseen mahdollisimman suuren sadon RGT Planet vaatii 20 - 40 kg enemmän typpeä hehtaarille kuin vanhat lajikkeet. Se soveltuu viljeltäväksi viljelyvyöhykkeille I ja II.

Kertaruiskutuksella ennen tähkimistä voidaan varmentaa RGT Planetin huippu sadontuottokyky käsittelemällä kasvusto tautientorjunta-aineella ja pienellä kasvunsäädemäärällä.

Kasvuaika:
RGT Planetin kasvuaika on Barken luokkaa eli se ei ole myöhäisimmässä päässä oleva lajike.

Korsi:
RGT Planetin laonkestävyys on hyvä. Se on laonkestävämpi kuin Streif, vaikka pituus on samaa luokkaa.