Kiertotaloutta edistävä Reilu Teko -säkkikeräys alkaa taas

Reilu Teko -keräyksessä maanviljelijät toimittavat tyhjät lannoitesäkit kierrätykseen 4H-yhdistysten
keräyspisteisiin, joita on ympäri Suomen. Keräyspisteen hoitajina toimivat 4H-nuoret, ja toiminnan
pääyhteistyökumppani Yara järjestää säkkien kuljetuksen keräyspisteistä hyötykäyttöön. Pesun,
murskauksen ja sulatuksen jälkeen säkit jatkavat elämäänsä uusina muovituotteina. Viljelijöille säkkien
jättäminen keräykseen on maksutonta.

Keräyspaikat ja tiedot keräykseen otettavista säkeistä löytyvät 4H:n verkkosivuilta, linkki alla.

Verkkosivuilla on hakutoiminto, jonka avulla voi etsiä lähimmän keräyspisteen paikkakunnan nimen
tai 4H-yhdistyksen mukaan. Sivuilla on myös ohjeet lannoitesäkkien oikeanlaiseen pakkaamiseen.

Reilu Teko -toiminnalla on pitkät perinteet ja sitä kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2022 Reilu Teossa
käynnistettiin pilottikokeilu, jossa pyritään löytämään keinoja hyödyntää muovimateriaali tarkemmin.
Kokeilussa säkit erotetaan toisistaan, jolloin muovilajit saadaan parempaan hyötykäyttöön kierrätyksessä.
Pilottikokeilu toteutetaan tänä vuonna kolmella eri paikkakunnalla Kokemäellä, Huittisissa ja
Punkalaitumella.

Reilu Teossa yritykset tekevät yhteistyötä ympäristön hyväksi

 

Säkkejä kerätään koko maassa touko–elokuun aikana. Reilu Teossa lannoite- ja siemensäkkejä on kerätty jo
vuodesta 1975 ja näinä vuosikymmeninä on muovia saatu talteen jo yli 40 miljoonaa kiloa.

Reilu Teko on hyvä osoitus siitä, että yritykset voivat tehdä yhteistyötä ympäristön hyväksi ja edistää
kestävää kehitystä. Lisäksi Reilu Teko -keräyksessä työllistyneet nuoret voivat tehdä konkreettisia tekoja
ympäristön puolesta samalla, kun he saavat työkokemusta.

Säkkikeräykseen osallistuvat Yara Suomen ja 4H-järjestöjen lisäksi useita alan yrityksiä, kuten Hankkija. Reilu Teko -säkkikeräystä ovat tukemassa myös Maaseudun Tulevaisuus ja Landsbygdens Folk. Keräyksen suojelijana toimii maa- ja metsätalousministeriön
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Reilu Teko -keräyksen tuotto käytetään keräykseen osallistuneiden nuorten palkkoihin ja 4H-nuorisotyön
tukemiseen.