Mallasohran lannoitus on muuttunut – jaettu lannoitus parantaa satoa ja laatua

Uudet mallasohralajikkeet lannoitetaan eri tavoin kuin aiemmat. Ne ovat perinnöllisesti matalan valkuaistason lajikkeita ja lisäksi hyvin satoisia, ne tarvitsevat tasapainoisen lannoituksen. Hyvissä olosuhteissa sato voi nousta yli 7 000 kg/ha ja silloin valkuaistaso jää herkästi alle 9,5%. Monelle onkin tullut yllätyksenä, että sadon valkuainen on jäänyt alhaiseksi, eikä sato ole kelvannut maltaaksi.

Esimerkiksi Yara Kotkaniemen kokeissa uudella, satoisalla Nousu lajikkeella 40 kilolla typpeä lisälannoituksena saatiin 1 000 kg ja samalla valkuainen nousi mallasohralle vaaditulle tasolle (9,5-11,5 %)

Lannoitus kannattaa tehdä jaettuna myös mallasohralle. Hyvään lopputulokseen pääsee, kun varmistaa kylvön yhteydessä ravinteiden riittävyyden oikealla lannoitteella, kuten YaraMila Y 10. Satotason noustessa yli 5 000 kg/ha, lisälannoitus tehdään, kaksilehtivaiheen ja 2-solmuvaiheen välisenä aikana. Esimerkiksi Yara Kotkaniemen kokeissa uudella, satoisalla Nousu lajikkeella 40 kilolla typpeä lisälannoituksena saatiin 1 000 kg ja samalla valkuainen nousi mallasohralle vaaditulle tasolle (9,5-11,5 %).

Tarkimpaan lannoitukseen pääsee mittaamalla kasvuston lisätyppitilanne Yara N-Testerillä tai Yara N-Sensorilla. Mallasohran typenottoa voi seurata Yara N-Prognos mittauksista.

Kasvuohjelmakokeet tehdään Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla ja niiden tarkoitus on löytää uusille lajikkeille viljelyneuvot, joilla viljelijä onnistuu parhaiten.