Tombolla juolavehnän kimppuun

Viime syksyn olosuhteet eivät suosineet puinnin jälkeistä juolavehnän torjuntaa. Monilla tiloilla syksyn juolavehnän torjunta jäi kokonaan tekemättä tai torjunnan onnistuminen olosuhteiden takia on epävarmaa.

Erityisesti tänä keväänä juolavehnän torjunta kannattaakin ottaa huomioon jo
kylvösuunnitelmaa tehdessä. Juolavehnästä kärsiville lohkoille on syytä kylvää kevätvehnää ja tehdä rikkakasviruiskutus Tombolla, jolla juolavehnä saadaan kuriin kasvukauden ajaksi, eikä juolavehnä haittaa viljan kasvua eikä puintia. Lopullinen teho juolavehnään viimeistellään puinnin jälkeen glyfosaatilla.

Tombon teho hukkakauraan on erinomainen, kun torjunta tehdään oikeaan aikaan eikä hukkakaurasaastunta ole poikkeuksellisen suuri. Hukkakaura torjutaan sen orastuttua ja viimeistään ennen hukkakauran korrenkasvun alkua. Käytännössä hukkakauran torjunta Tombolla pitää tehdä ennen viljan 2-solmuastetta.

Käyttömäärä ja ajankohta juolavehnän ja hukkakauran torjunnassa:
Kevätvehnä: Tombo 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha
Syysvehnä ja ruis: Tombo 200 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha
Kun juolavehnässä on 2-6 lehteä.
Kun hukkakaura on orastunut, mutta ei kasvata vielä kortta (torjunta ennen viljan kaksisolmuastetta (BBCH 32).
Tombo-käsittelyn jälkeen voi samalle lohkolle kylvää syksyllä ja seuraavana
vuonna viljaa, rypsiä tai rapsia, maissia tai heiniä. Ennen käyttöä tutustu
huolellisesti käyttöohjeeseen ja jälkikasvirajoitteisiin.

Liittyvät tuotteet