Suomalainen voiteluöljytehdas

Teksti ja kuvat: EXXONMOBIL FINLAND OY AB

Keskellä tehtaanjohtaja Sami Soisalo, vasemmalla hallinto- ja laboratoriopäällikkö Jenni-Maria Jokinen, oikealla tuotantopäällikkö Tuomas Laaksonen.
Keskellä tehtaanjohtaja Sami Soisalo, vasemmalla hallinto- ja laboratoriopäällikkö Jenni-Maria Jokinen, oikealla tuotantopäällikkö Tuomas Laaksonen.

Naantalin satama-alueella toimii sarjassaan jo lähes harvinaisuus, suomalainen voiteluöljytehdas.

MOBIL OIL RAKENNUTTI TEHTAAN VUONNA 1957 ja aloitti siellä voiteluöljyjen sekoitus- ja pakkaustoiminnan. Mobilin ja Exxonin fuusioitumisen jälkeen vuodesta 2000 asti tehdas on toiminut ExxonMobil-korporaation suomalaisena tytäryhtiönä. Tehtaalla valmistetaan vuosittain noin 80 miljoonaa litraa voiteluöljyjä. Sekoitettavia tuoteformuloita on noin 80 ja niistä täytettäviä pakkauskokoja ovat 1, 4, 20, 208 ja 1000 litraa. Eri markkinoille suunnatut etikettivaihtoehdot Huomioituna tehtaalla valmistetaan noin 300 erilaista valmistuoteartikkelia. Naantalin tehtaalla valmistettavista tuotemerkeistä tunnetuimpia ovat Mobil 1 -moottoriöljyt. Näitä on valmistettu tehtaalla tuotemerkin lanseerauksesta lähtien. ExxonMobil on keskittänyt Mobil 1 -tuotteiden valmistuksen maailmanlaajuisesti vain muutamalle tehtaalle, ja esimerkiksi Euroopassa niitä valmistetaan Suomen lisäksi ainoastaan Ranskassa. Moottoriöljyjen lisäksi tehtaalla valmistetaan mm. hydrauliikkaöljyjä kuten Mobil Univisja Fluid-sarjan öljyjä, laivaöljyjä, sekä muita erilaisia voiteluaineita teollisuuden tarpeisiin.

PAIKALLISEN TUOTANNON EDUT

Naantalin tehdas on osa ExxonMobilin globaalia voiteluöljyverkostoa. Erityisen läheistä yhteistyötä tehdään Euroopassa sijaitsevien viiden voiteluöljytehtaan kanssa. Logistiikkakustannusten ollessa merkittävä osa tuotantokustannuksia, on yhtiön tavoitteena valmistaa mahdollisimman suuri osa tuotteista lähellä loppuasiakasta. Suomen osalta tämä merkitsee sitä, että noin 90 prosenttia Suomen markkinoille myydyistä voiteluaineista on myös valmistettu Suomessa. Todisteena suomalaisuudesta Naantalin tehdas on hankkinut oikeuden käyttää Suomalaisen Työn Liiton avainlippu-merkkiä valmistamissaan tuotteissa. Muualta tulevaan 10 prosenttiin sisältyy muun muassa pienivolyymisia erikoistuotteita, kuten rasvoja sekä erityisiä puhtausluokkia vaativia tuotteita kuten elintarvikeöljyjä. Kustannustehokkuuden lisäksi paikallinen voiteluöljytuotanto tarkoittaa asiakkaille huomattavasti parempaa toimitusvarmuutta. Mitä lähempänä tuote valmistetaan, sitä nopeammin asiakkaan toiveisiin pystytään reagoimaan. Mikäli tarvittavat raaka-aineet ovat saatavilla, pystytään asiakkaan tarpeisiin reagoimaan käytännössä paikallisesti 2-3 päivän sisällä, kun esimerkiksi Keski-Euroopasta tulevien tuotteiden toimitusaika Suomeen on vähintään 3-4 viikkoa. Viimeisten vuosien aikana tuotevarmuuteen ovat valitettavasti vaikuttaneet erilaiset raaka-aineiden toimitushaasteet sekä logistiikkaketjujen haasteet, kuten maailmaa 2021 kohdannut merikonttien saatavuushaaste. Eurooppalainen verkosto hyödyttää asiakasta, sillä eri tehtaat tukevat toisiaan sekä raaka-aine- että tuotantokapasiteettihaasteiden aikana ja näin tuotteita saadaan asiakkaille haasteista huolimatta.

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

ExxonMobilille myönnettiin maailman ensimmäisenä öljy-yhtiönä Zero Net Waste -sertifikaatti. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että syntyvästä jätteestä vähintään 90 prosenttia pystytään hyödyntämään joko materiaalina tai energiana. Naantalin tehtaan osalta hyödynnettävän jätteen määrä on noin 97 %. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat muutenkin toimintaa Naantalin tehtaalla. Toimia kestävän kehityksen hyväksi ovat mm. Tuotannossa syntyvän hukkaöljyn myyminen teräketjuöljyn raaka-aineeksi ja puhtaan muovijätteen myyminen muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Loppusuoralla olevassa projektissa ollaan vielä ennen kesää ottamassa käyttöön vähintään 35 % kierrätysmateriaalia sisältävät1 ja 4 litran tyhjät purkit. Naantalin tehdas kantaa vastuuta myös läheisen merialueen hyvinvoinnista. Teknisten ratkaisujen toimivuuden varmistamiseksi tehtaan hulevesien laatua seurataan säännölliseti, jotta voidaan olla varmoja ympäristöluvassa asetettujen ehtojen täyttymisestä. ExxonMobil Finland tukee Lounais-Suomen Vesi- ja Ympäristöyhdistyksen tutkimus- ja kehitystoimintaa läheisellä merialueella

NAANTALIN VOITELUAINETEHDAS

• Rakennettu 1957
• Tehtaan tuotantomäärä vuodessa on n. 80 miljoonaa litraa
• ExxonMobilin Suomeen myymistä voiteluaineista n. 90 % on valmistettu Naantalissa
• Paikallinen tuotanto Suomessa vähentää logistiikkakustannuksia ja parantaa toimitusvarmuutta
• Kestävä kehitys ohjaa merkittävästi Naantalin tehtaan toimintaa – mm. syntyvästä jätteestä 97 % pystytään hyödyntämään materiaalina tai energiana
• Hankkija myy kaikkia Mobilin maatalousvoiteluaineita

 


Hankkijalle tulee Naantalista mm. Delvac-sarjan moottoriöljyä.