Kahden suuttimen strategia – paras kasvinsuojeluaineiden käyttötehokkuus

Ilma-avusteiset kaksoissuihkusuuttimet (IDKT tai IDTA) täydennettynä yhden suihkun ilma-avusteisella suuttimella (ID tai IDK).

Vedellä laimennetut kasvinsuojeluaineet ruiskutetaan haluttuihin kohteisiin: joko maahan, lehdille tai varteen. Mitä enemmän on pisaroita sitä varmemmin kaikki halutut kohteet tulee tasaisesti peitetyksi. Kuitenkin on tekijöitä, joiden vuoksi ruiskuttaminen ei aina ole helppoa. Ensinnäkin tuuli kuljettaa pisaroita halutulta alueelta pois naapurikasveihin ja pellon ulkopuolelle. Sen lisäksi, erityisesti kuumissa ja kuivissa olosuhteissa, liian pienet pisarat höyrystyvät ennen kuin ne ovat ehtineet haluttuun kohteeseen. 1990-luvun lopulla markkinoille tuli ilma-avusteisia suuttimia, joiden avulla kasvinsuojeluaineet pystyttiin turvallisesti ruiskuttamaan siihen kohtaan, johon oli suunniteltukin. Ilma-avusteisilla suuttimilla ruiskutetut pisarat ovat suurempia ja sisältävät pieniä ilmakuplia. Tällöin pisara kulkeutuu nopeammin haluttuun kohtaan ja pirstaloituu osuessaan pienemmiksi pisaroiksi varmistaen erittäin hyvän maaperän tai lehtien peiton. Riippuen kasvuvaiheesta ja käytettävästä kasvinsuojeluaineesta, voidaan käyttää ilma-avusteista yhden suihkun tai myöhemmin (2007) markkinoille tullutta kaksoissuihkusuutinta.
Nykyaikaista maanviljelyä edustaan ”kahden suuttimen strategia”, joka koostuu ilma-avusteisesta kaksoissuihkusuuttimesta (IDKT tai IDTA) sekä yhden suihkun ilma-avusteisesta suuttimesta (ID tai IDK).

 
Kaksoissuihkulla olevat ilma-avusteiset suuttimet (IDKT, IDTA) rikkakasvien torjuntaan sekä myöhään tehtäviin kasvitautien torjuntaruiskutuksiin. Yhdellä suihkulla oleva ilma-avusteisen suuttimet (ID, IDK), kun halutaan ruiskuttaa kasvuston sisään kasvitautien torjunta-aineita tai kasvunsääteitä

Tässä strategiassa käytetään kahta suutintyyppiä, joita suositellaan eri kasvinsuojeluaineille kasvun eri vaiheissa. Ensinnä, kun kasvusto on hyvin pientä, ruiskutetaan rikkakasvientorjunta-aineet. Tällöin kasvinsuojeluaineiden on peitettävä paljas maa erittäin hyvin vaikka pinnassa olisi kokkareita. Kahdella suihkulla olevat ilma-avusteiset, IDKT tai IDTA, soveltuvat tähän tarkoitukseen hyvin, koska suihku tulee aina kahdessa kulmassa. IDKT:ssa etu- sekä takakulma ovat 30° ja IDTA:ssa 30° etukulma sekä 50° takakulma. Esimerkiksi IDKT:ta käytetään yleisesti rikkakasvien torjuntaan, kun sokerijuurikas on kasvun alkuvaiheessa, koska pienet rikkaruohot jäävät helposti lehtien alle (kuva 2).

 
Kaksoissuihkulla oleva ilma-avusteinen IDKT sokerijuurikkaan ruiskutuksessa. Kaksi suihkua pääsevät lehtien allekin, jotka muuten voisivat jäädä katveeseen

Viime vuosina yleistyneet maanmuokkausmenetelmät jättävät enemmän multaa pintaa, jolloin pienet rikkakasvit voivat jäädä katveeseen, mutta kaksoissuihkusuuttimilla saadaan nekin ruiskutettua hyvin. Tästä syystä johtuen yhden suihkun suuttimet eivät ole nykyaikaisessa maanviljelyksessä enää paras valinta rikkakasvien torjuntaan. Vain kaksoissuihkulla olevilla ilma-avusteisilla suuttimilla saadaan torjunta-aineet ruiskutettua sinne minne pitääkin ilman tuulikulkeumaa, haihtumista tai ruiskuttamattomia katvekohtia.


Kun kasvusto on kasvanut korkeammaksi ei kaksoissuihkusuuttimilla enää päästä tehokkaasti tunkeutumaan kasvustoon. Siitä syystä yhden suihkun ilma-avusteisia suuttimia tulisi käyttää kasvitauti-, tuholaistorjunta- sekä kasvunsäädekäsittelyissä. Tällöin tavoitteena on tunkeutua kasvustoon ja peittää kasvit.
Olipa kyseessä vehnä, öljykasvi tai peruna, on käytettävä ID tai IDK suuttimia, jotta suihku tunkeutuu syvälle kasvustoon. Näissä suuttimissa on isot pisarat, joiden sisällä on ilmakuplia, jolloin suihku kulkeutuu kohteeseen nopeasti ilman tuulikulkeumaa tai haihtumista (kuva 3).

 
Kuva 3. Ilma-avusteinen yhden suihkun suutin ID pystyy ruiskuttamaan kasvinsuojeluaineen suurella energialla ja nopeudella, koska pisara on iso tai erittäin iso.
Kuva 4.Suutinvertailu syysvehnällä, BBCH 37. ID-120-05 ja IDTA 120-05C suuttimilla kasvinsuojeluaineen kulkeutuminen ylimpään, keskimmäiseen ja alimpaan kolmannekseen.

Seuraavaksi pisarat rikkoutuvat lehdille. Tämä sopii erityisen hyvin, kun käytettävä torjunta-aine on systeeminen tai paikallissyssteeminen.
IDK-suutin on kompaktin kokoinen ja painetta alennettaessa (1-3 bar) sillä saadaan aikaan erittäin isoja pisaroita, jolloin ajo-nopeutta voidaan korottaa aina 10 km/h asti. ID-suuttimella ruiskutettaessa pisarakoko on myös erittäin iso koko painealueella (2-8 bar), jolloin voidaan myös käyttää suurta ajo-nopeutta. Saksalaisen Julius Kühn Instituutin mukaan 90% tuulikulkeumavähennys saavutetaan painealueella 2-3 bar.

Suurin tuulikulkeumavähennys saavutetaan 1,5-2 (IDK) tai 2-3 (ID) barin paineella, kun taas paras ruiskutustulos 1,5-3 (IDK) tai 4-8 (ID) barin paineella. Testattaessa yhden ja kahden suihkun suuttimia on todettu, että ID-suuttimella ruiskutettaessa suihku tunkeutuu paremmin kasvustoon. ID-suuttimella ruiskutettaessa kasvin alimpaan kolmannekseen asti päätyy 30 % enemmän kasvinsuojeluainetta kuin IDTA-suutinta käytettäessä (kuva 4)

 
Kuva 5. Vehnää ruiskutettu IDTA-suuttimilla. Sekä vaaka että pystypinnat kasvista ovat peittyneet.

Kahden suihkun suuttimia suositellaan jälleen myöhemmin kasvukaudella, kun kasvuston yläosia pitää suojata. Myöhäisten kasvitautien torjunnassa (esimerkiksi Fusarium vehnällä tähkävaiheessa tai öljykasvien ituja vahingoittavat kasvitaudit), IDKT ja IDTA ovat tehokkaimmat vaihtoehdot.
Näillä kaksoissuihkulla olevilla suuttimilla ruiskutettaessa peittyvät niin vaaka kuin pystypinnatkin sekä etu- että takapuolelta. Tämä voidaan todeta kuvan 5 testipaperista.

 

Tässä tapauksessa ei ole tarvetta, että suihku tunkeutuisi syvälle vehnäkasvustoon, mutta ylempiin kasvuston osiin tulee saada hyvä peitto. IDKT on kompaktin kokoinen ilma-avusteinen suutin, jota suositellaan 10 km/h nopeuteen saakka. IDTA on isokokoisempi suutin, jossa on epäsymmetrinen kaksoissuihku ja sillä voidaan käyttää jopa yli 10 km/h ajonopeutta (kuva 6).
IDKT vähentää tuulikulkeumaa 90 % ja tuottaa hyvän peiton paineella 1,5-3 bar. IDTA-suuttimen tuulikulkeuma on vähäinen samalla matalammalla painella, mutta toimii parhaiten paineella 4-8 bar.

 
Kuva 6. IDTA ilma-avusteiset kaksoissuihkusuuttimet ruiskuttavat kasvinsuojeluainetta vehnäpellolle

Käytännön maanviljelyssä 2010-luvulla on todettu, että käyttämällä kahta suutintyyppiä on saavutettu tehokkain torjuntatulos viljoilla, öljykasveilla, sokerijuurikkailla, perunalla ja maissilla. Ensin ruiskutetaan kaksoissuihkusuuttimella, kuten IDKT tai IDTA, tarkasti ja turvallisesti rikkakasvien torjunta-aineet. Seuraavaksi ruiskutetaan yhden suihkun ilma-avusteisella suuttimella, kuten ID tai IDK, jolloin kasvitautien ja tuhohyönteisten torjunta-aineet tai kasvunsäätimet saadaan tunkeutumaan tehokkaasti kasvuston sisään. Lopuksi ruiskutetaan jälleen kahden suihkun suuttimilla kasvuston yläosa suojaten sitä taudeilta ja tuhohyönteisiltä.
Käyttämällä “kahden suuttimen strategiaa” suojelet tehokkaasti koko kasvukauden ajan kasveja ja ympäristöä sekä takaat itsellesi viljelijänä paremman tuoton. Tärkeä tekijä ruiskutuksessa on, että ruiskutuspuomi on oikealla korkeudella kasvuston yläpuolella. Suositeltavin korkeus on 50 cm, kuitenkin vähintään 40 ja enintään 60 cm (taulukko 1). Muutamilla moderneilla ruiskuilla on mahdollisuus tiheämpään (25 cm) suutinväliin, mikä antaa mahdollisuuden laskea puomia alemmas ja parantamaan tuulikulkeuman hallintaa. Varsin usein viljelijät kuitenkin nostavat puomin paljon suositeltua korkeammalle, jolloin tuulikulkeuma lisääntyy ja kasvustoon tunkeutuvuus huononee! Kun on valittu oikeat suuttimet ja käytetään kasvinsuojeluruiskua oikein saadaan parempi taloudellinen tuotto ja suojataan kasvit.

 

Taulukko 1. Suositeltu suuttimien korkeus

Suutintyyppi: IDKT, IDTA, ID 120° IDK 120°
Puomin korkeus (cm) Puomin korkeus (cm)
Suutinten väli puomissa: 50 cm 40-50-60 40-50-60
Suutinten väli puomissa: 25 cm 20-35 20-45
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kahden suuttimen strategiassa on suositeltavaa käyttää kauden alkupuolella kahden suihkun ilma-avusteisia suuttimia, joilla saadaan hyvä peitto rikka-kasvien torjumiseksi (taulukko 2).

 
Omainaisuus kahden suihkun ilma-avusteinen kahden suihkun ilma-avusteinen ilma-avusteinen ilma-avusteinen
IDKT IDTA IDK ID
Tuulikulkeuman hallinta + ++ + ++
Peitto ++ ++ + +
Tunkeutuvuus + + ++ ++
 

Sitten, kun kasvusto on kasvanut korkeammaksi ja koko kasvi on suojattava taudeilta, suosittelemme käyttämään yhden suihkun ilma-avusteisia suuttimia (ID tai IDK), jolloin suihku tunkeutuu tehokkaasti kasvuston kaikkiin osiin.
Lopuiksi, kun fotosynteesiä tapahtuu kasvin yläosassa, pitää se suojella taudeilta käyttämällä IDKT tai IDTA -suuttimia, jolloin kasvien lehdet ja päät peittyvät molemmin puolin.
Pitkän suuttimet, IDTA ja ID, kulkeutuvat kasvustoon suurella energialla, jolloin ne sopivat suurempiin ajonopeuksiin sekä tuulisempiin olosuhteisiin.
Kaikki nämä suuttimet, kun valinta on tehty huolella ja suutin pidetty puhtaana, vähentävät tuulikulkeumaa, lisäävät kasvinsuojeluaineiden oikeaan kohteeseen pääsemistä samalla, kun suojellaan muita kasveja ja säästetään muuta ympäristöä tahattomalta ruiskuttamiselta.