Hankkija on ratkaisujen talo

Lehden teemana tällä kertaa on tuotekehitys. Tuotekehityksellä voidaan tarkoittaa tuotteen kehitystä erilaiseen markkinaan. Tuotteeseen voidaan kehittää myös uusia ominaisuuksia, kuten pintalevittimen tuulikorjaus tai kasvinsuojeluruiskun kaarrekorjaus. Toisaalta tuotekehitys voi tarkoittaa yksittäisen tilan tuotekehitystä. Tila voi kehittää omia toimintojaan tehokkaammiksi, aikaa säästäviksi tai ylipäätään helpommiksi. Yksittäisen maatilan mahdollisuus vaikuttaa lopputuotteen hintaan on rajallinen. Miten ja millaisilla kustannuksilla lopputuotteeseen päästään, onkin kokonaan eri kysymys.

Amazone ZA-TS Wind Control

Teksti: Olli Korhonen, Hankkija Oy

Lopputuotteesta saatavaan hintaan vaikuttaa moni asia. Maataloustuotteiden hinnat vaihtelevat tuotteesta riippuen reippaastikin. Viljan hinnan muutokset näkyvät satovuoden mukaan. Maidon hinnan muutokset muistetaan esimerkiksi vientirajoituksien tullessa voimaan. Tuotantopanosten hinnat elävät myös ja niiden hintaan ei juuri voi vaikuttaa. Omaan työhön, tuotantopanosten levittämiseen tai kylvöön voi vaikuttaa. Onko tehokkaampaa mennä suoraan, mutta erittäin haastavaa reittiä vai kiertää hieman pidemmän kautta helpompaa reittiä?
Automaattiohjaus tehostaa työskentelyä noin 14 %. Tehokkuus syntyy siitä, että päällekkäisyys vähenee ja päistekäännökset voidaan tehdä jouhevammin. Vaikka laskisi 10 % tehostuksen työlle, niin automaattiohjaus alkaa maksaa itseään takaisin. Puhumattakaan siitä, että kaikki muokkaustyö, kylvö, lisälannoitus, kasvinsuojelu, puinti, levitys, päisteen tasaaminen tai kynnön suunnan tarkastaminen sujuvat huomattavasti helpommin ja aikaa sekä käyttäjää säästäen.

Täsmäviljely säästää tuotantopanoksia

Automaattiohjauksen lisäksi voidaan käyttää määränsäätöautomatiikkaa ja lohkoautomatiikkaa. Nämä vapauttavat kuljettajan valvomaan peltoa eikä niinkään keskittymään ajamiseen tai koneiden toimintaan. Perinteinen lohkoautomatiikka säästää keskimäärin 5 % kasvinsuojeluainetta. Suutinkohtainen lohkoautomatiikka lisää siihen parhaimmillaan toiset 5 %. Oheinen taulukko osoittaa eri tilakoolla päällekkäisyyden prosentteina riippuen ruiskun varustelusta. Luonnollisesti päällekkäisyys vaihtelee lohkoittain. Periaatteessa mitä enemmän on pieniä monikulmaisia lohkoja, sitä enemmän on päällekkäisyyttä. Omista kasvinsuojeluainekuluista laskemalla 5 % säästö saadaan pelkästään kasvinsuojelussa tehty säästö. Samaa säästöä voidaan hakea myös vastaavista varustetuilla kylvölannoittimilla ja pintalevittimillä.
Paikkakohtaiselle levitykselle ei ole laskentakaavaa säästöistä. Tuotantopanoksia harvoin käytetään tällöin merkittävästi vähemmän, mutta ne kohdistuvat oikeisiin kohtiin. Se mahdollistaa tasaisemman kasvuston, pienemmän lakoprosentin ja siten helpomman puinnin. Täsmäviljelyä kannattaa tehdä oman tilan kannalta sopivissa määrin, koska se lisää tietoutta, mitä pellolla tapahtuu ja kuinka pellolla tapahtuvia prosesseja voi edistää.

Amazone ZA-TS Wind Control

Hankkija voi vastata otsikon kysymykseen. Myydäänkö bulkkia, vai kuunnellaanko asiakkaan ongelma ja etsitään siihen ratkaisu. Hankkijalta löytyy erittäin monipuoliset ratkaisut viljelyyn. Claasin automaattiohjaus joko Laserilla tai GPS-paikkatiedon perusteella. Isobus-toiminnot, kuten lohkoautomaatio tai paikkakohtainen levitys voidaan tarjota usealla terminaalilla niin Claasilta kuin Amazonelta. Väderstadin ja Junkkarin kylvölannoittimet pystyvät paikkakohtaiseen kylvöön ja Väderstadin koneet myös lohkoautomatiikkaan. Amazonen kasvinsuojeluruiskut ja pintalevittimet pystyvät lohkoautomatiikkaan ja paikkakohtaiseen levitykseen. Claasin sadonkorjuukoneet pystyvät keräämään satotiedon ja lähettämään sen langattomasti Telematics-palveluun, josta tieto on käytettävissä uuden sadon suunnitteluun.
Toisaalta kaikilta näiltä toimijoilta löytyy myös perusratkaisu, jossa käytetään perinteisempiä menetelmiä hallintaan ja määränsäätöön. Hankkija on ratkaisujen talo, joten otathan yhteyttä ja etsitään teidän tilalle paras sovellus!