Ala-Talkkari Veto Cont S 60-150 kW

Ala-Talkkarin lämpökontti
Ala-Talkkari Veto Cont S-​​lämpökeskus val­mis­te­taan 60–150 kW:n tehoa­lu­eelle. Kesä­käyttö pie­nellä osa­te­holla on useim­mille ongelma, mutta Veto Cont S toi­mii luo­tet­ta­vasti täl­löin­kin kehit­ty­neen ohjaus­jär­jes­tel­män ansiosta.
 

Veto Cont S-​​lämpökeskus val­mis­te­taan 60–150 kW:n tehoa­lu­eelle. Kesä­käyttö pie­nellä osa­te­holla on useim­mille ongelma, mutta Veto Cont S toi­mii luo­tet­ta­vasti täl­löin­kin kehit­ty­neen ohjaus­jär­jes­tel­män ansiosta. Toi­mi­vuu­den takaa myös puo­li­pyö­reä syöt­tö­putki, jonka ylä­kul­massa isom­pi­kin pala­nen liik­kuu vai­vat­to­masti. Syöt­tö­put­kissa on myös avat­ta­vat kan­net hel­pot­ta­maan huol­toa sekä puh­dis­tusta. Tilava polt­toai­ne­siilo 14m³ mah­dol­lis­taa pit­kän täyt­tö­vä­lin ja moni­puo­li­nen polt­toai­ne­va­li­koima vai­vat­to­man ja edul­li­sen lämmöntuotannon.

Tek­ni­set tiedot:
Teho­luokka: 60–150 kW
Sii­lon tila­vuus: 14 m³
Ulko­mi­tat: 3 x 4,4 m (kor­keus 3,4 m)
Paino: 5000–6000 kg

Perus­pa­ketti sisältää:
Veto-​​stokerikattila, Pol­tin, Jousi­pur­kain (polt­to­laite), Tuh­ka­ruuvi, Veto Cont­rol M-​​ohjauskeskus, 1 x putkilähtö/​-​​paluu eris­tet­tynä, varo­vent­tii­lit, täyt­tö­ryhmä, ilmaus­vent­tiili, paisunta-​​astia lämmityskattilalle

Lisä­va­rus­teet:
GSM-​​hälytys, Syty­ty­sau­to­ma­tiikka, Tuhka-​​astia, Liikkuva-​​arinainen pol­tin (150 kW vakio), Läm­min­ve­si­kie­rukka, Lisä­put­ki­läh­döt, Sekoi­tus­vent­tiili, Kier­to­ve­si­pumppu, Sää­tö­au­to­ma­tiikka (lämmitysvesi), Ener­gia­mit­tari, Läm­mön­vaih­din

 
 

Kysy lisää ottamalla yhteyttä ja pyydä tarjous Ala-Talkkarin lämpökeskuksista!