Biokaasu

Jatkossa saat Demecan älykkäät ratkaisut maatalouden lannankäsittelyyn, jakeiden hyötykäyttöön sekä omavaraiseen energiatuotantoon Hankkijan kattavasta valikoimasta.

Demeca biokaasulaitos maatilalle
Demeca Oy

Demecan älykkäät ratkaisut Hankkijalta

BIOKAASUN TUOTANTO
Kotimainen Demeca biokaasulaitos (CHP) mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon. Maatilan biokaasulaitos on energiatehokas ja siinä voit hyödyntää lietelannan lisäksi kuivat syötteet, kuten ylijäämärehut. Moduulirakenteista laitosta voit muunnella ja kasvattaa tilasi tarpeiden mukaisesti. Maatilan biokaasulaitoksen avulla voit parantaa tilasi energiaomavaraisuutta ja ravinteiden lannoitehyötyä sekä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kuivituskustannuksia.

BIOKAASUN JALOSTUS
Biokaasun jalostus- ja paineistustekniikka voidaan liittää Demecan biokaasulaitokseen heti rakennus- tai myöhemmässä vaiheessa. Ratkaisut sopivat myös muihin biokaasulaitoksiin. Tuotettu biometaani paineistetaan ja varastoidaan kaasusäiliöihin, mistä sitä voi tankata suoraan ajoneuvoihin tankkausasemalta tai myydä kaasukontissa eteenpäin. Biometaanin tuotannolla ja myynnillä voit luoda tilallesi uutta liiketoimintaa. Biokaasun liikennekäytöllä voidaan koko elinkaaren aikana vähentää jopa 90 % liikenteen päästöistä.

NAVETAN KUIVITUS
Demecan Renki-kuivitusjärjestelmän avulla automatisoit kuivikkeen levittämisen eläinten makuutiloihin. Renki- kuivitusjärjestelmä helpottaa tilasi päivittäisiä rutiinitöitä ja vapauttaa resursseja tuottavampaan toimintaan. Renki työskentelee itsenäisesti ennalta ohjelmoitujen työkiertojen mukaan ja annostelee juuri oikean määrän kuiviketta eläinten makuualustoille pitäen sorkat kuivana ja nivelet terveenä. Tasainen ja säännöllinen kuivitus parantaa eläinten terveyttä ja viihtyvyyttä, samalla myös henkilökunta jaksaa työssään terveempänä ja pidempään.

LIETTEENKÄSITTELY
Murskaava Kaira-lietepumppu on Demecan lieteratkaisuiden ydin. Pumpun murskausterästö tekee lietteestä tasalaatuista niin, että sitä voidaan käyttää automaattiseen kuilujen huuhteluun. Juokseva liete virtaa kuluissa ja levittyy pellolle paremmin. Älykäs ohjaus pitää pumpun aina toimintavalmiina ja poistaa tukokset rasittamatta moottoria.

 
Tietoa biokaasusta
 
Biokaasun tuotanto ja jalostus
 
Videot
Julkaisut