DLG-hyväksytty levitystasaisuus neljällä materiaalilla: KDS 270 Muck Control

Lue testistä tarkemmin DLG:n sivuilta klikkaamalla kuvaa.

KDS 270 mallin levitystasaisuutta tutkittiin DLG-testissä neljällä eri materiaalilla: kuiva kananlanta, naudan kuivalanta, mädäte ja komposti, kukin kahdella eri levitysmäärällä.

Sivuttaissuunnassa levitystasaisuuden arvioimiseksi määritetyt variaatiokertoimet ovat alle 20 % kaikilla neljällä levitysmateriaalilla. Levitystasaisuus arvioitiin hyväksi (+) kuivalannalla ja kompostilla molempien levitysmäärien osalta. Kananlannan levitystasaisuus luokiteltiin erittäin hyväksi (++) 12 m ja hyväksytyksi (o) 22 m työleveydellä. Mädätteen levitystasaisuus luokiteltiin erittäin hyväksi (++) määrällä 5 t/ha ja 16 m työleveydellä sekä hyväksi (+) 30 t/ha ja 20 m työleveydellä.

Levitystasaisuuden määrittämiseksi mitatut arvot

Fliegl KDS -yleislevittimet