Ala-Talkkari Nordtec SL 1000 hiekoitin

Tuotekoodi: AT11000EURO

Ala-Talkkari Nordtec SL 1000 hiekoitin

Tuotekoodi: AT11000EURO

Tuotekuvaus

Ala-Talk­ka­rin SL 1000 on etu­kuor­main­käyt­töön suun­ni­teltu hie­koi­tin. Suun­nit­te­lussa on pyritty mata­luu­teen, joka lisää kul­jet­ta­jan näkö­kent­tää säi­liön tila­vuu­desta kui­ten­kaan lii­kaa tin­ki­mättä. Hie­koit­ti­messa koneisto ja sää­ti­met ovat suo­jat­tuna kau­han ylös­päin leve­ne­vällä muo­toi­lulla. Samalla muo­toi­lulla on saatu lisään tila­vuutta kas­vat­ta­matta korkeutta. Hintaan sisältyy Euro-kiinnityslevy.

 • Tela­käyt­töi­nen, murs­kainakse­lil­li­nen hiekoitin
 • Tii­veys huo­nom­pi­laa­tui­sel­la­kin mate­ri­aa­lilla on var­mis­tettu jousi­vah­vis­tei­silla kak­sois­kumi tii­vis­teillä. Näi­den kum­man­kin kumin välys hie­koi­tin­te­laa vas­ten sää­tyy samalla ker­taa säätökammella
 • Säätökam­men vapaa-​​​​asennolla teh­dään hie­koit­ti­men pikatyhjäys
 • Hie­koit­ti­men käyt­tö­voima ote­taan trak­to­rin hydrau­lii­kasta. Levi­tys­mää­rän por­taa­tonta sää­töä var­ten hie­koit­ti­messa on öljy­mää­rän säätöventtiili

  Lisävarusteet
 • Trima-kiinnitys
 • Suojapeite
 • Tekniset tiedot

  TuoteAla-Talkkari Nordtec SL 1000 hiekoitin
  Öljyn tarve/paine, l/min/bar35/120
  Hiekoitusleveys, cm2050
  Kuljetusleveys, cm2300
  Säiliön korkeus, cm1010
  Paino, kg447
  Säiliön tilavuus, l1000
  Kytkentä traktoriin, *muut kiinnitykset toimitusajallaEURO 8
  TelasyöttöKyllä
  PeiteLisävaruste

  Esitteet