Fosfori on välttämätön kasveille ja eläimille

Fosforipitoiset YaraMila Y3 ja Y4 nostivat säilörehusadon määrää ja fosforipitoisuutta Hankkijan nurmen kasvuohjelman havaintokaistoilla Simossa 2017. YaraMila NK2:n vaihto YaraMila Y4:ään tuotti sadonlisää 1 100 kuiva-ainekiloa/hehtaari ja 27 % korkeamman fosforipitoisuuden säilörehuun. Tulokset osoittavat myös sen, että samanaikaisesti on huolehdittava riittävästä kaliumin määrästä.
YaraBela Suomensalpietari ei riitä lietteen täydennykseen (lietettä 25 m3/ha keväällä). Kun lietteen kaveriksi valittiin YaraMila Y6, saatiin sadonlisää 3 300 kuiva-ainekiloa/hehtaari ja säilörehuun 35 % korkeampi fosforipitoisuus. Pelkästään riittävä kaliumlannoitus nosti nurmisadon määrää 2 000 kg ka/hehtaari. Kun kaliumin lisäksi lannoituksella annettiin nurmikasvien tarpeen mukainen fosforimäärä (29 kg/ha), niin sato nousi vielä lisää 1 300 kg ka/hehtaari.

Elintärkeä fosfori

Kasveille


  • Energian lähde

  • Kasvuston ja juurten kehityksen nopeuttaja

  • Tärkeä rooli aineenvaihdunta- ja entsyymitoiminnoissa

  • Parantunut veden ja ravinteiden otto vaikuttaa suoraan nurmisadon määrään ja laatuun

Märehtijöille ja hevosille


  • Fosforia säilörehusta, laidunnurmesta ja heinästä

  • Energian tuotantoon

  • Luuston ja hampaiden kehitykseen