Näin hoidat öljysäiliötäsi hyvin

Kaikkia öljysäiliöitä on hoidettava


Öljylämmön käyttäjä, muista, että öljysäiliösi kaipaa säännöllistä huoltoa.

 • tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset öljysäiliöt on lain mukaan tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen tarkastuksessa määriteltynä ajankohtana
 • samaa käytäntöä on syytä noudattaa kaikkien muidenkin säiliöiden suhteen riippumatta säiliön sijainnista tai valmistusmateriaalista. Tarkastuta säiliö 5–10 vuoden välein.
 • käytä tarkastukseen ammattilaisia, Turvatekniikan keskuksen hyväksymiä tarkastusliikkeitä

Tiedon siitä, onko kiinteistö tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella, saa esimerkiksi kunnan pelastuslaitokselta.


Omistajana olet vastuussa säiliön kunnosta


Tilaa säiliötarkastus jos:

 • haluat varmistua säiliösi kunnosta
 • edellisestä tarkastuksesta on kulunut yli 10 vuotta
 • et tiedä, milloin säiliösi on tarkastettu.

Öljyvahinko on seurauksiltaan vakavampi ja kalliimpi korjata kuin esimerkiksi vesivahinko. Vakuutusyhtiöiden korvaustapauksissa ottamaan kantaan vaikuttaa se, onko säiliö tarkastettu ja huollettu asianmukaisesti.

Kun öljysäiliön on tarkastanut viranomaisen hyväksymä tarkastusliike, on tarkastuspöytäkirja riittävä näyttö öljysäiliön asianmukaisesta hoidosta.
 Muista täyttöpaikan turvallisuus


Suurin osa öljyvahingoista liittyy säiliön täyttötilanteisiin. Silloin säiliö ja sen varusteet joutuvat pumpattavan öljyn aiheuttaman rasituksen alaiseksi. Öljyn toimittajan on mahdotonta arvioida kaikkia säiliön ja sen varusteiden puutteista aiheutuvia riskejä. Kerro jo tilausvaiheessa tilaukseen liittyvät poikkeukselliset seikat, kuten esimerkiksi täyttöpaikan muutokset ja ensimmäinen täyttö. Yksilöi useamman säiliön tilanteessa tarkasti se säiliö, johon tilaus tehdään.

Turvallinen täyttöpaikka täyttää muun muassa seuraavat vaatimukset:

 • öljysäiliön ylitäytönestin on toimiva
 • ilmaputki ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään nykysäädösten edellyttämä 50 mm
 • täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla, tai säiliöauton kuljettajalle on varattu turvallinen työtaso
 • ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle
 • säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta
 • täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä liitinnipalla

Säiliön täytön turvallisuuden varmistamiseksi öljy-yhtiöt ovat sopineet yhteisestä toimintalinjasta. Ne edellyttävät kunnossa olevia täyttölaitteita ennen kuin öljyä voidaan toimittaa. Öljyn kuljettajan jättämä vikailmoituslomake kertoo mahdollisista puutteista ja vioista öljysäiliön varusteissa tai täyttöpaikalla. Öljy-yhtiön palvelunumerosta saa tarvittaessa lisää neuvoja.


Jos vahinko tapahtuu


Suurin osaa öljyvahingoista on pieniä roiskahduksia. Säiliöauton varustukseen kuuluvat tällaisen vahingon puhdistamiseen sopivat välineet. Täyttötilanteessa tapahtuvien vahinkojen torjunnasta säiliöauton kuljettajilla on selkeät ohjeet.

Jos havaitset öljyvahingon, ota heti yhteys paikalliseen pelastusviranomaiseen.


Öljysäiliö palvelee pitkään – ja vielä pitempään hyvin hoidettuna


Öljysäiliö voi sijaita maan alla, sisällä tai maan päällä ulkona. Säiliön valmistusmateriaalina voi olla teräs tai muovi. Öljysäiliö onkin lämmitysjärjestelmän kestävin osa. Ikuinen tai huoltovapaa se ei kuitenkaan ole. Siksi sen huolto ja tarvittaessa uusiminen ovat luonnollinen osa kiinteistön ylläpitoa.

 • öljysäiliön tarkastus varmistaa osaltaan koko lämmitysjärjestelmän luotettavan ja taloudellisen toiminnan
 • kiinteistön kunnostuksen yhteydessä vanhan huonokuntoisen öljysäiliön uudistaminen on pienehkö investointi, joka antaa turvallisuutta
 • vanhan säiliön korjaaminen ja kokonaan uuden säiliön asennus eivät välttämättä poikkea kustannuksiltaan oleellisesti
 • säiliön uusimisen yhteydessä myös säiliöön liittyvät varusteet ja laitteet tulevat uusituiksi

Rakennuksessa öljysäiliö on suoja-altaassa, jonka materiaalina voi olla betoni, muovi tai metalli. Erityisesti ikääntyneiden, betonisten suoja-altaiden tiiviydessä on usein puutteita. Tällainen suoja-allas ei anna riittävää turvaa öljyvahingossa. Säiliövaihdon yhteydessä kannattaa myös suoja-allas kunnostaa tai uusia. Käytöstä poistettujen säiliöiden täyttö tulee estää luotettavalla tavalla, esimerkiksi poistamalla täyttöyhteet.


Tunnista vahingon riski


1 elektroninen ohjauskeskus
2 automaattinen sulkijalaite
3 säiliön täyttöputki
4 ajoneuvon liitoskaapeli
5 ylitäytön estimen pistoke
6 ylitäytön estimen anturi
7 tuntoelin
8 säiliön ilmaputki

Öljyvahingon vaaraa lisäävät seuraavat tekijät:

 • puuttuva tai rikkinäinen ylitäytönestin
 • uudempia malleja heikommat 1960-luvun tai 1970-luvun alun ”kanttimalliset” säiliöt
 • pienten säiliöiden (alle 5000 l) ahtaat ilmaputket, joiden läpimitta on täyttöputken läpimittaa pienempi
 • ilmaputkessa oleva mekaaninen täyttöhälytin eli vihellin
 • viallinen tai tukkeutunut öljysäiliön ilmaputki
 • hapan maaperä


Cisteri on lämmitysöljyn varastoinnin turvallisuus ja riskienhallintaprojekti. Nämä tiedot perustuvat Cisteri-projektin tutkimustuloksiin.