Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttöehdot

1. Yleistä

Tunnus = Käyttäjätunnus + salasana
Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käytössä noudatetaan näitä Ehtoja ja sen lisäksi niiden palveluntarjoajien käyttöehtoja, jotka käyttävät Hankkijan verkkokaupan tunnusta verkkopalveluissaan. Nämä Käyttöehdot ovat tulkintatilanteessa ensisijaiset.
Hankkijan verkkokaupan tunnukseen ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, riippumatta siitä mistä maasta ja millä teknisellä välineellä Hankkijan verkkokaupan tunnusta käytetään.
Näihin Ehtoihin tai muihin Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttöä sääteleviin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Hankkija Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

2. Käyttöehtojen kohde ja osapuolet

Määritelmät:
Hankkijan verkkokaupan tunnus: Hankkija Oy:n asiakkaalle tarkoitettu väline, jolla Asiakas voi tunnistautua Hankkijan verkkokaupan tunnusta hyödyntäviin Hankkija Oy:n verkkopalveluihin.
Käyttöehdot: Tässä dokumentissa esitetyt Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttöehdot, jotka Asiakas hyväksyy
Asiakas: Hankkija Oy:n asiakas
Hankkija Oy: Palveluntarjoaja joka vastaa tunnistautumisen toiminnasta ja kehittämisestä.
Hankkijan yhteistyökumppanit: Hankkijan kanssa yhteistyösopimuksen solmineet yritykset.
Verkkopalvelu: Hankkijan tai sen yhteistyökumppanin ylläpitämä verkko- tai asiointipalvelu, jossa on otettu käyttöön Hankkijan verkkokaupan tunnus.
Palveluntarjoajan yhteystiedot:
Hankkija Oy
PL 390 (Peltokuumolantie 4)
05801 HYVINKÄÄ
puh. 010 76 83000
Y-tunnus: 0224546-6
sähköposti: asiakaspalvelu@hankkija.fi
Hankkijan verkkokaupan tunnusta koskevat tiedustelut:
Hankkijan asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 8-16
Suomeksi: Puh. 010 402 2020 (8,35 snt/puh + 12,09 snt/min)
På svenska: Tel. 010 402 2021 (8,35 snt/tel + 12,09 snt/min)
asiakaspalvelu@hankkija.fi
Asiakaspalautteet: asiakaspalvelu@hankkija.fi tai puh. 010 402 7099 (8,8 snt/min)

3. Hankkijan verkkokaupan tunnus

Tunnus on tarkoitettu Hankkijan verkkokaupan tunnusta käyttäviin verkkopalveluihin tunnistautumista varten. Asiakas voi luoda Hankkijan verkkokaupan tunnuksen verkkopalvelussa tai Hankkijan asiakaspalvelussa. Tunnistuksen perusteella asiakkaalla on mahdollista saada palveluun kuuluvat laajemmat ja personoidut verkkopalvelut käyttöönsä. Hankkijan verkkokaupan tunnusta käyttämällä Asiakas voi siirtyä Hankkijan verkkokaupan tunnusta käyttävien palveluiden välillä ilman uudelleenkirjautumista (ns. kertakirjautuminen eli Single-Sign-On).
Asiakas voi itse määritellä Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Asiakas voi päivittää Hankkijan verkkokaupan tunnukseen liittyviä tietoja tunnistusta hyödyntävissä verkkopalveluissa.
Hankkijan verkkokaupan tunnus on henkilökohtainen eikä sitä tule antaa toisen henkilön käyttöön. Mikäli Hankkijan verkkokaupan tunnus on hukassa, Asiakas voi uusia Hankkijan verkkokaupan tunnukseensa liittyvän unohtuneen salasanan tai käyttäjätunnuksen Hankkijan verkkokaupan tunnusta hyödyntävissä verkkopalveluissa tai asiakaspalvelussa. Mikäli Asiakas epäilee Hankkijan verkkokaupan tunnuksen joutuneen sivullisen haltuun, hänen tulee lukita Hankkijan verkkokaupan tunnus, muuttaa salasanaa ja käyttäjätunnusta tai ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun Hankkijan verkkokaupan tunnuksen sulkemiseksi.

4. Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttöönotto

Jotta Asiakas voi saada Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttöönsä täytyy hänen:
1) Luoda Hankkijan verkkokaupan tunnus ja liittää tunnus Hankkijan asiakasnumeroon
2) Jos Asiakas ei ole ennestään Hankkijan asiakas, hänen tulee luoda Hankkijan verkkokaupan tunnus, jolloin hänelle avataan Hankkijan asiakasnumero
3) Hyväksyä nämä käyttöehdot
Hankkijan asiakasnumeron avaamisen edellytyksenä on tiettyjen pakollisten perustietojen antaminen:
a) Kuluttaja-asiakkailta pakollisina perustietona edellytetään: Etunimi, Sukunimi, Lähiosoite, Postinumero, Sähköpostiosoite, Matkapuhelinnumero ja Kieli
b) Viljelijöiltä, yksityisiltä ammatinharjoittajailta ja toiminimiltä edellytetään lisäksi: Henkilötunnus, Y-tunnus ja Toimiala.

5. Hankkijan verkkokaupan tunnuksen lukitseminen ja lopettaminen

Hankkijan verkkokaupan tunnuksen lukitseminen
Ongelmatilanteissa Asiakas voi lukita Hankkijan verkkokaupan tunnuksen verkkopalvelussa tai se voidaan lukita asiakkaan pyynnöstä asiakaspalvelussa. Hankkijan verkkokaupan tunnuksen lukitseminen estää asioimisen kaikissa Hankkijan verkkokaupan tunnuksen hyödyntävässä verkkopalveluissa. Lukitseminen voidaan purkaa soittamalla asiakaspalveluun.
Hankkijan verkkokaupan tunnuksen lopettaminen
Asiakas voi milloin tahansa lopettaa Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käytön ja poistaa oman Hankkijan verkkokaupan tunnuksen lopullisesti käytöstä soittamalla asiakaspalveluun.

6. Asiakkaan henkilötietojen käsittely

Hankkijan verkkokaupan tunnuksen liittyvät asiakastiedot ovat osa Hankkija Oy:n asiakasrekisteriä. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään näiden Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen 10 §:n nojalla tehdyn Rekisteriselosteen (Tietosuojaseloste) mukaisesti (Henkilötietolain 523/99:10§:n mukainen)

7. Asiakkaan vastuut

7.1. Hankkijan verkkokaupan tunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muun henkilön käyttöön. Asiakas vastaa kaikista Hankkijan verkkokaupan tunnuksella tunnistautuneena eri verkkopalveluissa tekemistään toimenpiteistä ja huolehtii, että hänen toimintansa on Suomen lain, näiden Ehtojen ja muiden verkkopalvelukohtaisten käyttöehtojen mukaista. Jos Asiakkaan Hankkijan verkkokaupan tunnus katoaa tai joutuu sivullisen haltuun, on Asiakkaan välittömästi lukittava Hankkijan verkkokaupan tunnus tai luotava uusi käyttäjätunnus ja salasana, Hankkijan verkkokaupan tunnuksen väärinkäytön estämiseksi.
Asiakkaan tulee aina kirjautua ulos verkkopalvelusta, jossa asioi Hankkijan verkkokaupan tunnuksella. Kirjaudu ulos –toiminto lopettaa kerralla kaikkien niiden verkkopalveluiden istunnot, joissa asiakas Hankkijan verkkokaupan tunnuksellaan asioinut. Jos käytössä on yhteyskäyttöinen kone, tulee lisäksi selaimen välimuisti tyhjentää.
7.2. Laitteet
Asiakas vastaa siitä, että hänen käyttämänsä tietokone- ja muut laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat Hankkijan verkkokaupan tunnuksen ja Hankkijan verkkokaupan tunnusta käyttävien verkkopalveluiden vaatimusten mukaisia. Asiakas vastaa Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, toiminnasta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
Tekniset vaatimukset
7.3. Tiedot
Asiakkaan on annettava Hankkijan verkkokaupan tunnuksen luontia varten tarvittavat tiedot ja hänen on ilmoitettava tietojen muutoksista Hankkija Oy:lle. Asiakas vastaa Hankkijan verkkokaupan tunnusta varten antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Hankkija Oy ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Asiakas antaa, eikä Hankkija Oy vastaa asiakkaan antamien virheellisten tietojen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.
7.4. Aineisto
Asiakas vastaa siitä, ettei hän Hankkijan verkkokaupan tunnusta käyttäessään tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Asiakas vastaa kaikista loukkaamisesta aiheutuvista vahingoista ja lisäksi loukkaaminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
7.5. Seuraukset
Mikäli ilmenee, että aineisto, jonka Asiakas on julkaissut asioidessaan kirjautuneena, on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Ehtojen tai Hankkijan verkkokaupan tunnustan hyödyntävien verkkopalveluiden palvelukohtaisten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, Hankkija Oy:llä on oikeus poistaa kyseinen aineisto. Vakavissa väärinkäytöstapauksissa Hankkija Oy:llä on oikeus lopettaa Asiakkaan Hankkijan verkkokaupan tunnus.

8. Hankkija Oy:n vastuut ja oikeudet

8.1. Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttö ja asiakkaan tiedot
Hankkijan verkkokaupan tunnus on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Hankkija Oy voi perustellusta syystä rajoittaa Hankkijan verkkokaupan tunnuksen käyttöaikaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kun hän on tunnistautumassa Hankkijan verkkokaupan tunnuksella. Hankkija Oy pyrkii tekemään ilmoituksen etukäteen. Palvelukatkot ovat mahdollisia huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen.
Hankkija Oy ei luovuta Asiakkaan Hankkijan verkkokaupan tunnusta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tästä poikkeuksena on lainsäädännön tai viranomaismääräysten aiheuttamat tiedonantovelvoitteet.
8.2. Vahingonkorvausvelvollisuus
Hankkija Oy ei vastaa Hankkijan verkkokaupan tunnuksessa ja tunnistauduttaessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Hankkija ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Hankkija Oy:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:
a) viranomaisen toimenpide,
b) sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,
c) Hankkija Oy:stä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa,
d) tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys,
e) työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto.
Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Hankkija Oy:n keskeyttämään Hankkijan verkkokaupan tunnuksen tarjoamisen toistaiseksi.
Hankkija Oy ei vastaa Hankkijan verkkokaupan tunnusta verkkopalveluissaan hyödyntävien palveluntarjoajien toiminnasta, palveluista tai tuotteista eikä niistä Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvasta vahingosta.
8.3 Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja tavaramerkki
Hankkijan verkkokaupan tunnukseen ja sillä tunnistautumiseen liittyvien Hankkijan tuottamien tekstien, kuvien, ulkoasun, tunnusmerkkien tai muun sisällön omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Hankkija Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille ellei niiden erikseen palvelussa ole nimenomaan ilmoitettu kuuluvan kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin on pidätetty.
Palvelun ja www-sivujen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen, on sallittua. Hankkijan verkkokaupan tunnusta ja siellä esitettyä aineistoa saa katsella, selata ja tallentaa Asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa osia siitä omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön muuttaminen ja jäljentäminen ei ole sallittua. Sisältöä ei ole luvallista kopioida tai käyttää muullakaan tavoin ilman Hankkija Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
8.4. Käyttöehtoja tai Hankkijan verkkokaupan tunnusta koskevat ilmoitukset ja tiedotteet
Hankkijan verkkokaupan tunnusta, näitä Käyttöehtoja tai muita ehtoja koskevaan tiedottamiseen ja muuhun asiakasinformaatioon käytetään ensisijaisesti verkkopalveluita, joissa Hankkijan verkkokaupan tunnusta käytetään. Lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää Hankkijan verkkokaupan tunnuksen luomisen yhteydessä antamia tai myöhemmin päivittämiä yhteystietoja.

9. Käyttöehtojen muuttaminen Hankkijan verkkokaupan tunnuksen päivittäminen ja käytön keskeyttäminen

9.1 Sopimusehtojen muuttaminen
Hankkija Oy kehittää Hankkijan verkkokaupan tunnusta jatkuvasti, mistä johtuen Hankkijan verkkokaupan tunnuksen muoto, käyttö ja sisältö voivat muuttua. Hankkija Oy pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää palvelun käyttöehtoja kehittämisen tai muun syyn perusteella.
9.2. Hankkija Oy:n oikeus päivittää ja keskeyttää palvelu
Hankkija Oy pidättää oikeuden päivittää tunnistautumista tai sulkea sen milloin tahansa. Hankkija Oy:llä on oikeus keskeyttää tunnistautumisen käyttäminen joko kokonaan tai tietyn Asiakkaan osalta, mikäli Asiakas ei noudata Hankkijan verkkokaupan tunnuksen ehtoja tai milloin Hankkijalla on perusteltu syy epäillä, että Hankkijan verkkokaupan tunnusta käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Hankkijalle, muulle palveluntarjoajalle tai sivulliselle.

01/2016