Hankkijan Älykäs maatila: Välineitä kannattavuuden tueksi

Teksti: KATRIINA SALOVAARA ja SAMU VUORELA, Hankkija Oy

 

Kannattavuus koostuu useasta eri palasta ja pienistäkin teoista. Yhteinen tekijä Hankkijan Älykkään maatilan ratkaisuissa on eri lähteistä saatava tieto, joka valjastetaan viljelytoimien tueksi. Näin tuotantopanosten käyttöä ohjataan resurssitehokkaampaan suuntaan – ja tiedosta saadaan tulosta.

 
Satokartat tuovat uutta näkökulmaa, kun pellon vaihtelut saadaan näkyviin.

KANNATTAVUUDEN RAKENTAMINEN LÄHTEE LIIKKEELLE sadontuottoa rajoittavien tekijöiden tuntemista. On tärkeää tunnistaa syyt satotasojen vaihteluun ja muuttaa viljelytoimia ja käytettyjä panoksia niiden mukaisesti. Esimerkiksi puimurin tai ajosilppurin satokartoitus auttaa tunnistamaan alueet, joissa viljelytoimia kannattaisi muuttaa, etenkin jos tietyt alueet erottuvat vuodesta toiseen heikolla sadontuotollaan. Levityskartoilla ja kylvökoneen määränsäädöllä voidaan toteuttaa jo satokartoissa esiin tulleiden alueiden tasaustoimia.
Koneiden keräämä data tuo esiin maatilan suorituskykyä uudella tavalla. Koneet keräävät erilaisia tunnuslukuja koneiden käyttöajasta, polttoaineen kulutuksesta, moottorin kuormituksesta sadon laatutietoihin saakka. Jo yhden kasvukauden tietojen tarkastelu avaa asiaa, mutta useamman vuoden tietojen tarkastelu tuo esiin isommat trendit. Nämä taustatiedot ovat myös lähde oman toiminnan kriittiselle tarkastelulle
– pitäisikö totuttuja tapoja muuttaa?
Eri lähteistä saatavan tiedon tarkastelu rinnakkain tuo uudenlaisia oivalluksia: miten esimerkiksi erilaiset lannoitusvyöhykkeet tai siemenmääränsäätö näkyvät satokartoissa? Useilla toimenpiteillä on synergiaetuja, eli niiden yhteisvaikutuksesta muodostuu lisäetuja, jolloin 1 + 1 = 3. Kun viljelytoimet ja panokset räätälöidään kunkin tilan pelloille ja kasvukauden oloihin sopiviksi, sadonlisä ja hukan vähentyminen ovat mahdollisia. Tehokkuutta kannattavuuden tueksi saavutetaan erilaisten koneteknologioiden avulla, joista yhtenä esimerkkinä ovat ajo-opastimet ja automaattiohjaus.
– Tämän pitäisi olla kaikille pakollinen varuste, on yleinen kommentti automaattiohjauksen hankkineilta. Edut ovat kattavat: työlaitteen työleveys tulee hyödynnettyä täysimääräisesti sekä päällekkäisajo ja turhat ajokerrat vähentyvät. Yhtenä tärkeimpänä on kuljettajan virkeystason säilyminen pitkinäkin työpäivinä. Automaattiohjaus on sijoitus ajankäytöllisesti tehokkaampaan työskentelyyn, polttoaineen säästöön, mutta myös sijoitus omaan hyvinvointiin, joka on avaintekijä kannattavuuden tavoittelussa.

RISKIENHALLINTA KUULUU KANNATTAVUUTEEN

Yhtenä tekijänä kannattavuudessa on riskienhallinta. Riskien tasaamiseen on useita vaihtoehtoja, joita voi soveltaa kasvukauden sisällä ja eri kasvukausien välillä. Esimerkiksi viljelykierto, viljeltävien kasvien ja lajikkeiden kirjo, riittävä viljan varastointikapasiteetti ja moderni konekanta tuovat sopeutumismahdollisuuksia muuttuvaan toimintaympäristöön. Kasvukausien olosuhde on yksi isoimmista riskeistä ja haasteista, joka pakottaa sopeuttamaan viljelytoimet vallitsevien olosuhteiden mukaan. Jaetuilla käsittelyillä ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti ajoitetuilla viljelytoimilla riskiä saadaan hajautettua. Ajoituksen tukena toimii sääasema, jolloin esimerkiksi ruiskutusolosuhde on mitattu suoraan pellon tasosta ja puintipäivät saadaan hyödynnettyä tehokkaasti.

POTENTIAALI RIITTÄÄ

Uudet teknologiat ovat tuoneet viljelyyn valtavasti uusia mahdollisuuksia tuotannon seurantaan ja optimointiin. Satotasoissa ja resurssitehokkuuden parantamisessa on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia, jota voidaan ulosmitata täsmäviljelyratkaisujen yleistyessä. Älykkään maatilan ratkaisuilla tuodaan esiin erilaisten teknologioiden mahdollisuuksia ja kannustetaan viljelijöitä näiden. käyttöönottoon. Resurssitehokkaan viljelyn tavoittelusta on hyötyä jokaiselle, tilakoosta tai tuotantosuunnasta huolimatta.
Useita täsmäviljelyyn liittyviä ratkaisuja on huomioitu uuden tukikauden ympäristökorvauksessa valinnaisina toimenpiteinä. Kehitys on menossa oikeaan suuntaan – täsmäviljelyteknologiat tuovat monipuolisesti etuja kannattavuuden ja viljelyn ympäristöhaasteiden ratkomiseen.