Ruokintaratkaisut

Ruokinnan automatisointi ja jatkuvasti kehittyvät täsmäratkaisut ovat tämän ja huomisen päivän puheenaiheita niin pellolla kuin navetassa. Arkisesta toiminnasta tallentuu jatkuvasti valtava määrä dataa, joka tulee osata hyödyntää paremmin tilojen johtamisessa.

Hankkijan Älykäs maatila – Ruokintaratkaisut
 

Älykkäillä ruokintaratkaisuilla lisää tuottavuutta

- BHB Ketoosimittari on piilevän ketoosin mittaamiseen naudoille.
- Feedlync by Cowconnect on ruokinnan hallintajärjestelmä seosruokintatiloille.
- Sopivarehu® ja Sopivakivennäinen® on aina Hankkijan ja tilan yhteiskehityksen tulos. Tuote optimoidaan täysin tilan omien kotoisten rehujen pohjalta, tilan tekniikkaan sopivaksi ja tavoitteet toteuttavaksi. Sopiva kotouttaa karjaan ja nurmeen tehdyt panostukset täysimääräisesti. Optimointi tapahtuu tuoreimman tieteellisen ruokintatiedon perusteella Hankkijan omalla suunnitteluohjelmalla, Maito-ohjelmalla.

Tietoa ruokintaratkaisuista
Videot
Julkaisut