Cordulus Farm -sääaseman historiatiedot apuna viljelysuunnittelussa myös kasvukauden ulkopuolella

Tulevan kasvukauden viljelysuunnittelu on taas ajankohtaista. Tulevia suunnitelmia miettiessä on hyvä tarkastella myös mennyttä kasvukautta ja sen tuomia kokemuksia; olisiko jokin viljelytoimenpide kannattanut ajoittaa toisella tavalla ja miten tätä tietoa voisi hyödyntää tulevalla kasvukaudella.

Cordulus Farm -sääasema talvella

Edellisten kasvukausien olosuhdetietojen tarkastelu

Edellisen kasvukauden olosuhdetietoja on helppo tarkastella sääaseman historiatietojen kautta. Pääset tarkastelemaan menneen kasvukauden olosuhteita Cordulus Farm -sovelluksen historia-osion kautta tai tietokoneella verkkoselaimen kautta myös kasvukauden ulkopuolella. Historiatietojen perusteella kannattaa tarkastella esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Milloin maan lämpötila nousi optimaaliseksi kylvöjä varten keväällä?
  • Kuinka paljon sademäärää kertyi ja miten se jakautui kasvukauden varrelle?
  • Miten lämpösumma kehittyi kasvukaudella?
  • Milloin sadonkorjuu päästiin aloittamaan ja miten esimerkiksi ilman suhteellinen kosteus vaikutti puintiolosuhteisiin? Millainen sade kasteli kasvuston puintikelvottomaksi tai pellon liian märäksi?

Menneiden säätietojen ja viljelytoimenpiteiden ajoittumisen välinen vertailu tuo arvokasta tietoa viljelypäätösten tueksi. Vaikka jokaisen kasvukauden olosuhteet ovatkin erilaiset, on historiatietojen perusteella mahdollista löytää uusia oivalluksia viljelytoimenpiteiden ajoittamisen avuksi. Historiatietojen tarkastelu auttaa myös hahmottamaan sadonmuodostumisen ja kasvukauden olosuhteiden välistä vuorovaikutusta.

Cordulus Farm -sovellus
Sademäärän vertailu kahden eri koepaikan välillä ja satovaihtelut. Huomion arvoista kasvukauden kokonaissademäärän lisäksi milloin ja miten sateet osuivat eri koepaikoille. Tämä selittää myös satovaihteluita koepaikkojen välillä.

Uuden kasvukauden lähestyttäessä kannattaa myös miettiä sääaseman sijoittamista ensi kesänä – oliko sijoituspaikka onnistunut, vai tulisiko sääasema siirtää esimerkiksi viljelykierron myötä toiseen paikkaan.

Valmistautuminen tulevaan kasvukauteen

Cordulus Farm -sovellus
Cordulus Farm -sovellukseen on tullut uusia ominaisuuksia kaudelle 2022.

Tulevaan kasvukauteen voi valmistautua myös Cordulus Farm -sovelluken puolella. Voit luoda jo nyt sovelluksessa uuden kasvukauden vuodelle 2022, johon voit yhdistää peltolohkosi. Näin voit vaivatta lisätä kylvöpäivät keväällä, kun se on ajankohtaista. Lisäksi nyt on hyvä ajankohta tutustua sovelluksesta löytyviin uusiin ominaisuuksiin, sillä loppuvuodesta sovellukseen lisättiin mm. sääennuste. Uusien päivityksien myötä Corduluksen sääasemalla on mahdollista tarkastella olosuhdetietoja entistä kattavammin; vallitsevaa säätä, historiatietoja sekä tulevaa sääennustetta!

Pyydä tarjous ja lisätietoja Cordulus Farm -sääasemasta sekä -sovelluksesta Hankkijan asiantuntijamyyjiltä.

Cordulus Farm -sääasema
Samuel Jussila kertoo Cordulus-sääasemasta saatuja kokemuksia Kasvunosaaja 2/2021 -lehdessä.