Lämpösumman ja sademäärän seuranta kasvukaudella

Miten lämpösumma kehittyy ja saavatko kasvustot tarpeeksi vettä sadonmuodostuksen kannalta kriittisissä vaiheissa?
Hyödynnä kasvukauden aikana sääasemaa kasvustojen kehityksen seurantaan ja viljelytoimien optimaalisen ajoittamisen apuna. Lisäksi voit seurata ovatko olosuhteet olleet otollisia eri kasvitaudeille ja miten tuholaisriskit kehittyvät. Olosuhteiden seuranta kertoo alkukasvukaudesta, millaisissa olosuhteissa satopotentiaali rakentuu, ja lopulta millaisena se toteutuu.

FieldSense, historiatiedot
Vuodet eivät ole veljeksiä. Keväällä 2021 maan lämpötila alkoi nousemaan jo huhtikuun alussa, mutta 2022 vasta huhtikuun puolivälin paikkeilla. Samoin lämpösumman kertyminen on edennyt 2022 edellisvuotta hitaammin.

Saavatko kasvustot tarpeeksi vettä?

Sademäärän seuraaminen kasvukauden aikana on tärkeää, sillä kertynyt sademäärä luo odotuksia tulevasta sadosta, mutta toimii myös kasvukauden aikana tuotantopanosten käyttöpäätösten tukena. Saavatko kasvustot tarpeeksi vettä sadonmuodostuksen kannalta kriittisissä vaiheissa, vai heikentääkö kuivat ajanjaksot sato-odotuksia ja kasvien kasvukykyä? Miten lisälannoitus kannattaa ajoittaa kuivana kasvukautena?

Pellolla sijaitsevan sääaseman ansiosta sademäärän seuranta ei ole koskaan ollut helpompaa. FieldSense-sääasema kerää talteen säätiedot suoraan pelloilta, ja ne löytyvät helposti sovelluksesta. Lisäksi eri kasvukausien vertaaminen historiatietojen kautta auttaa ymmärtämään, miten tiettyjen olosuhteiden ajoittuminen suhteessa kasvien kehitysvaiheeseen näkyy sadossa. Lämpösumman seuranta on hyödyllistä kasvien kehitysrytmin seurannassa, sekä vilja että nurmituotannossa FieldSense-sovelluksessa on lisäksi "Kasvukausi"-kohdassa tiivistetysti kasvukauden aikaiset tärkeimmät tekijät, kuten sademäärät ja kertynyt lämpösumma.

Ovatko sääolosuhteet optimaaliset taudeille ja tuholaisille?

Erilaiset taudit ja tuholaiset uhkaavat vuosittain kasvustoja, ja ne voivat alentaa satoa huomattavasti. Useimmat tuholaiset ja taudit kukoistavat tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi monille sienitaudeilla lämpimät ja kosteat olosuhteet ovat suotuisia. Sääasema ja säädatan tarkastelu ovat käyttökelpoisia tauti- ja tuholaisriskin arvioimiseen ja sen ennakointiin. FieldSense-sovelluksessa on käytettävissä analyysejä eri tauti- ja tuholaisriskien ennustamiseen.