Sääaseman sovellus Cordulus Farm soveltuu ympäristökorvaukseen

Ruokavirasto on julkaissut 1.6.2023 listan ympäristökorvauksen kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset -toimenpiteeseen kelpaavista sovelluksista. Sääaseman sovellus Cordulus Farm soveltuu tukeen.

 
Cordulus sääasema

Cordulus Farm -sovelluksen tauti- ja tuholaisennusteet

Sääaseman sovelluksessa on mitattujen säätietojen lisäksi analyyseja eri kasvintuhoojille ja kasvitaudeille. Käytännössä sääasema tuottaa jatkuvasti ajantasaista tietoa riskiarvioiden taustalle ja näin tauti- ja tuholaisennusteet kehittyvät ja päivittyvät paikallisen olosuhteen mukaan. Viljelijä voi hyödyntää riskiarvioita kasvustojen tarkkailuun ja edelleen kasvinsuojelupäätösten tukena.

Sovelluksessa on saatavilla seuraavat analyysit: vehnän harmaalaikku, punahome, ruskearuoste, kahukärpänen, kääpiöohrakärpänen (Chlorops), harmaahome, mustalaikku (Colletotrichum), keltaruoste, kirvat (BYDV), kaalikärpänen. Sovellus kertoo riskin kehittymisestä visuaalisesti ja tuo esiin mitä parametrejä riskimallien taustalla on. Nämä lisätiedot tuovat esiin sääolosuhteen vaikutuksen tauti- ja tuholaisriskien kehittymiseen.

Viljelijällä on käytössä oman sääasemansa lisäksi viiden muun sääaseman tiedot tauti- ja tuholaisennusteineen, jolloin riskien kehittymistä voi seurata laajemmalta alueelta. Viljelijä voi syöttää peruslohkonsa sovellukseen ja merkata lohkoille viljeltävän kasvin. Vehnän harmaalaikun osalta viljelijä voi myös syöttää tehdyt käsittelyt sovellukseen. Tauti- ja tuholaisennusteiden lisäksi sääaseman keräämät olosuhdetiedot tukevat kasvinsuojelukäsittelyiden ajoittamista optimaalisiin olosuhteisiin.

Toimenpiteen täyttäminen sääaseman Cordulus Farm -sovelluksella

Cordulus Farm -sovellus kelpaa toimenpiteeseen, jos viljelijä voi kasvinsuojeluun liittyen antaa tietoja sovelluksen käytettäväksi, jolloin ehdossa mainittu vuorovaikutteisuusehto täyttyy. Käytännössä viljelijän tulee lisätä sovellukseen lohko ja siinä viljeltävä kasvi vuorovaikutteisuuden täyttämiseksi. Ota pitkin kasvukautta näyttökuvia sovelluksesta ja sääaseman kasvitautien ja kasvintuhoojien analyyseistä.

Vaiheet:
1. Lisää lohko sovellukseen
2. Täydennä viljeltävät kasvit (viljelykasvi, kylvöpäivä)
3. Yhdistä sääasema lohkoon
4. Tarkastele tauti- ja tuholaisennusteiden kehittymistä, ja ota pitkin kasvukautta näyttökuvia

Katso alla olevasta linkistä tarkat ohjeet: peltojen lisäys, kasvien lisäys, sääaseman yhdistäminen lohkoon

 
Sääaseman Cordulus Farm -sovellus

Toimenpiteen tarkennus: 7. Kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset

Jos valitset toimenpiteen, sinun on käytettävä tietokoneella tai mobiililaitteella toimivaa vuorovaikutteista sovellusta, jolla voit tunnistaa rikkakasveja, kasvitauteja tai kasvintuhoojia ja seurata tilan kasvukaudenaikaista kasvitauti- ja tuholaistilannetta.

Sovellus voi olla usean tai yksittäisten tuotantokasvien kasvinsuojelun päätöksentekoa tukeva sovellus. Sovelluksen pitää olla käytössäsi koko kasvukauden ajan. Sovelluksen käyttö pitää dokumentoida esimerkiksi kuvakaappauksin. Ota tarvittava määrä kuvakaappauksia sovelluksen käytöstä, josta voidaan todeta, että kasvin tai kasvien seurantaa on tehty. Osoita kirjallisesti edellä mainitulla tavalla sovelluksen käyttö viimeistään 30.11.2023.

Tuotantokasveiksi luetaan kaikki viljellyt tuotantokasvit mukaan lukien tuotantonurmet.

Viljelijällä tulee olla viljelyksessä sitä kasvia, joiden kasvitauti- ja tuhoojatilannetta käytössä olevalla sovelluksella voidaan seurata.

Huom. Sääaseman valmistaja, FieldSense A/S muutti yrityksensä nimen 1.3.2023 alkaen Cordulukseksi. Cordulus Farm -sovellus oli ennen FieldSense -sovellus.