Täsmäviljelyä nurmen säilöntään ja korjuuseen

Neljä litraa vettä / 50 tonnia säilörehua

Pioneer pienannostelijat ovat tuoneet uuden ulottuvuuden biologiseen säilöntään ja tuntuvaa eroa säilöntäketjun vesilogistiikkaan. Pienannostelijat toimivat nimensä mukaisesti erittäin alhaisella vesi- ja säilöntäainemäärällä, tinkimättä kuitenkaan nurmirehun säilöntälaadusta. Pienannostelijat annostelevat säilöntäaineen paineilma-avusteisesti, jolloin säilöntäaine leviää hienojakoisena pisarana säilöttävään kasvimassaan. Tarkka letkuannostelupumppu annostelee säilöntäaineen tasaisesti. Merkittävä etu on vesilogistiikan tehostuminen – 50 tonnia säilörehua voidaan säilöä vain neljällä litralla vettä, tavanomaisen 200 vesilitran sijaan. Ero on siis huomattava.

Pienannostelijat ovat yksinkertaisia ja varmatoimisia. Käyttäjän tulee valita säilöntään käytettävä SILA-BAC tuote rehun kuiva-aineen mukaan ja valita säilöntäaineen levitysmäärä korjuutehon mukaan. Pientä vesimäärää käytettäessä on tärkeää, että käytettävä säilöntäaine liukenee pieneen vesimäärään, eikä pääse tukkimaan pienannostelijan letkuja tai suuttimia. Biologiset SILA-BAC säilöntäaineet soveltuvat pienannostelijoissa käytettäväksi, sillä ne liukenevat hyvin pieneen vesimäärään. Biologisten SILA-BAC säilöntäaineiden etuihin kuuluu myös niiden hellävaraisuus koneille, käyttöturvallisuus sekä helppo varastointi.

Pienannostelijoita on kahta eri mallia: paalaimiin, noukinvaunuihin ja pieniin silppureihin soveltuva APPLI-PRO EZ ja ajosilppureihin sopiva APPLI-PRO SLV C500. C500 on hyvin tehokas pienen säilöntämäärän annostelija, kun taas EZ on hyvin säädeltävissä paalainten vaihtelevien korjuutehojen mukaan.

Rehun säilöntälaatu pienannostelijaa käytettäessä

Kronen yhdistelmäpaalaimeen asennettu APPLI-PRO EZ pienannostelija
Kronen yhdistelmäpaalaimeen asennettu APPLI-PRO EZ pienannostelija

Biologisia säilöntäaineita käytettäessä on oleellista saada säilöntäaine levitettyä tasaisesti rehumassaan säilöntälaadun varmistamiseksi. Säilörehuanalyysien mukaan pienannostelijaa ja SILA-BAC:lla säilöttyjen rehujen laatu on ollut hyvää niin säilönnällisen laadun kuin rehuarvojenkin puolesta. Pioneer pienannostelijoita on laajasti käytössä Euroopassa sekä Suomessa hyvillä käyttökokemuksilla.

Paalikohtaista satotietoa ja tehoa korjuuketjuun

Koneiden säätömahdollisuudet ja datankeruu antavat mahdollisuuksia säilörehunkorjuun tehostamiseen ja tuotannon suunnitteluun. Esimerkiksi paalikohtaista satotietoa voidaan hyödyntää lohko- tai tilatason tietona ruokinnan suunnittelussa, kun arvioidaan sadon riittävyyttä talven yli. Satotieto toimii myös viljelytoimenpiteiden seurannan välineenä.

Nämä ominaisuudet löytyvät Kronen Comprima CV 150 XC Plus -muuttuvakammioisesta yhdistelmäpaalaimesta, johon on valittavissa täsmäviljelyvarusteina sadonmittaus, kosteusmittaus, telematiikka ja ISOBUS-ohjaus. Kyseisessä Kronen paalaimessa paalin halkaisijaa voidaan säätää 1-1,5 metrin välillä. Paalauspaineen säätö on mahdollista paalattavan materiaalin ja olosuhteiden mukaan. Muuttuvakammioisen paalaimen ominaisuudet, eli paalikoon ja paalauspaineen säätely tuovat lisätehoa korjuuketjuun: Paalauspaineen avulla paalista saadaan tiukempi ja karheeseen voidaan ajaa täydellä teholla paalin tiiveydestä tinkimättä.

Tiiviit ja suuret paalit tuovat logistista hyötyä, kun paaleja on kokonaisuudessaan vähemmän kerättäväksi ja isoihin paaleihin mahtuu enemmän rehumassaa. Paaleista saadaan muuttuvakammioisella Krone CV Plus:lla jopa 15 % tiukempia, ja paalikoon kasvattaminen 1,3 metristä 1,5 metriin lisää paalin tilavuutta kolmanneksella. Kun nämä yhdistetään, on paalissa 1,5 kertaa enemmän rehua, ja siten paaleja on 33 % vähemmän kerättäväksi. Tiivis pakkaus vaikuttaa myös positiivisesti rehun säilyvyyteen.

Kronen telematiikkasovelluksen näkymä tabletilla sekä pdf-raportti
Kronen telematiikkasovelluksen näkymä tabletilla sekä pdf-raportti.

Paaleista saadaan kuiva-ainesato selville, kun kasvimassan kosteus mitataan paalikammiossa ja paalit punnitaan käärintäpöydällä. Satotiedot ovat saatavilla Kronen telematiikkasovelluksessa, jonka kautta voidaan tarkastella tai tulostaa pdf-raportteina lohkon satotiedot; paalikoot, paalimäärät, paalien keskimääräinen paino ja kosteus sekä paalien sijainnit. Korjuutietojen dokumentointi on hyvä väline esimerkiksi urakoitsijoille.

Täsmäviljelyn ratkaisuita nurmenviljelyyn esiteltiin Mäntsälässä 7.6.2023