Nautojen ruokinnan automaatio ja lisä-äly ovat megatrendi

Tulevaisuus on täällä nyt, ja ruokinta-automatisaatio ja lisätyn älyn sovellukset ovat tämän päivän megatrendi.

Triomatic-automaattiruokintajärjestelmä hoitaa seoksen teon jaon itsenäisesti

IHMINEN TEKEE VIRHEITÄ ja siellä, missä niitä voi vähentää, se kannattaa tehdä. Ruokintakustannus on nautatilojen suurin kustannuserä ja itse rehunjaon tarkkuus, ruokintamenetelmän konekanta ja polttoainetalous ovat kiinteä osa ruokintakustannusta. Ihmistyökin on arvokasta etenkin, kun pohditaan mihin oma panos on kannattavinta antaa. Olenko koneenkäyttäjä vai ohjaanko tekemiseni johonkin paremmin tuottavaan?

Tuunaa nykyinen seosrehuvaunusi tähän päivään

Feedlync by Cowconnect -laitteiston voi yhdistää uusiin ja käytettyihin seosrehuvaunuihin

Tilojen arjessa syntyy valtava määrä dataa, joka meidän tulisi osata hyödyntää entistä paremmin tilojen johtamisessa. Feedlyncin avulla ruokinnan takaisinmaksukyky selviää kuin itsestään. Seosvaunusta jaetun todellisen rehumäärän kustannus yhdistyy Feedlync-pilvipalvelussa vastaavan ajanjakson tuotostietoihin. Näiden avulla esimerkiksi toteutunutta maitotuottorehukustannus-laskelmaa on helppo seurata ja arvioida päivätasolla.

Feedlyncin avulla ruokinnan hienosäätö pohjautuu luotettavaan tietoon, jolloin pystytään seuraamaan muutoksien todellisia vaikutuksia tilan talouteen. Jatkuvasti piirtyvät, mukautuvat graafit innostavat paneutumaan syvemmin ruokinnan ja tuotostietojen yhdistymisestä syntyvään dataan. Uusia tavoitteita on helppo asettaa, kun tiedetään todellinen nykytilanne. Käytössä on loistava työkalu matkalle kohti tuottavampaa maidontuotantoa.

Ruokinnan ylimääräisten muutosten välttäminen parantaa pötsiterveyttä mahdollistaen tuotannon kehittämisen ilman turhia notkahduksia. Pilvipalveluun päivitetty seossuunnitelma näkyy kaikille käyttäjäprofiileille samanlaisena, jolloin vältytään turhilta väärinymmärryksiltä ja virheiltä ruokinnan muutostilanteissa. Käyttäjäprofiilit mahdollistavat myös tehdyn työn helpon seurannan, jolloin mahdollisiin poikkeamiin on helppo puuttua.

Ruokinnan täysautomaatio vapauttaa työaikaa ja vähentää virheitä

Tiolietin Triomatic T40 Feed Kitchen on täysautomaattinen ruokintalaitteisto ja rehukeittiö. Täysautomaattisenruokintajärjestelmän tuomat hyödyt ovat verrattavissa lypsyrobottien tuomaan hyötyyn. Se vapauttaa omistajat täysin ruokintatyöstä useiksi päiviksi ja mahdollistaa keskittymisen tulosten seurantaan, kustannusten hallintaan, suunnitteluun ja ohjaamiseen. Ruokinnan eteen tehtävät työt harvenevat pariin kertaan viikossa ja liittyvät lähinnä täyttöpöytien täyttöön muutaman päivän välein sekä suunnittelutyöhön.

Triolietin pitkäaikainen kokemus ruokintalaitteissa näkyy laadussa ja toimintavarmuudessa. Rehuja ei roiskita pitkin varastoja eikä laitteisto sotke ympäristöään. Siisteys, tarkkuus ja toimintavarmuus ovat Triomatic T40 -laitteiston ylivoimainen vahvuus verrattuna mihin tahansa markkinoilla olevaan laitteeseen. Laitteisto tekee lähes rajattoman määrän erilaisia ja eri eläinryhmille suunniteltuja seoksia. Se noudattaa ohjeannostelua kellontarkasti ja pitää huolen siitä, että eläinten edessä oleva rehuannos on aina tuoretta.

"Hyödyt ovat mitattavissa euroissa."

Mitkä ovat automaattisen rehukeittiön hyödyt?

Parasta on vapautuminen ruokintatyöstä, mutta muut laitteiston tuomat edut ovat vähintään yhtä puhuttelevia. Rehuhävikin väheneminen, syönnin lisääntyminen, annostelutarkkuus, tuoreet eläinryhmäkohtaiset seokset ja ruokintavirheiden minimointi. Kaikki edellä mainitut hyödyt ovat lopulta mitattavissa euroissa ja vahvistavat investoinnin kannattavuutta sitä harkitsevalle. Triomatic T40 on kiistatta laadukkain automaattiruokintalaitteisto ja se tarkoittaa käyttövarmuutta sekä kestävyyttä laitteessa, jota käytetään 365 päivää vuodessa. Feedlync päivittää nykyisen seosrehuvaunusi uuteen aikakauteen, jotta saat täyden potentiaalin irti nykyisestä ruokintajärjestelmästäsi.

Teksti: Heikki Ikävalko ja Anna Lehtinen, Hankkija Oy